Eksamenstil- og afmelding

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor man er tilmeldt undervisningen. Du kan dog framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på din maksimale studietid og SU-reglerne om studieaktivitet.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Hvis du dumper et fag skal du selv tilmelde dig reeksamen. Bemærk, afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Det er vigtigt, at du tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig reeksamen, hvis du har brugt et eksamensforsøg i den ordinære eksamenstermin, eller du har fået dispensation til at gå direkte til reeksamen.  

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Gå til denne side for mere information om sygdom ved eksamen

Reeksamen & sygeeksamen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt eksamen.

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Reeksamensperioder:

 • Vinter: 15.-28. februar
 • Sommer: Uge 31, 32 og 33

Er du i tvivl så kontakt din studieadministrative medarbejder:

Reeksamensterminer for Statskundskabs- og Økonomifag

På Institut for Statskundskab kan du gå til reeksamen hvert semester, hvis du tilmelder dig rettidigt. Det gælder følgende fag:

 • Politologisk introduktionskursus
 • Metode og videnskabsteori
 • Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Offentlig politik
 • Politiske institutioner: Vestlige lande, EU og udenrigspolitik
 • Moral Limits of the Market and the Government
 • Methodology of Economics and Political Science
 • Offentlig politik og økonomi
 • Public management
 • Sammenlignende statskundskab: Stat, regimer og udvikling (valgfag)
 • Politisk sociologi (valgfag)

Alle andre fag hører under Institut for Økonomi, hvor der kun er reeksamen en gang om året (det semester hvor faget undervises).

Reeksamen i samme semester

Har du brugt et eksamensforsøg, fordi du har været syg, du ikke er bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære eksamenstermin, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

NB: Har du afmeldt dig eksamen uden gyldig grund (gyldig grund er f.eks. dokumenteret sygdom), og derfor ikke bruger et eksamensforsøg, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at nogle eksamener udbydes kun én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen.

Sådan tilmelder du dig reeksamen i samme semester

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Gå til 'Genveje til selvbetjening'
 • Klik på 'STADS'
 • Gå til 'Eksamen'
 • Vælg 'Tilmeld' og udfyld tilmeldingsblanketten

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Reeksamen på bacheloruddannelsens 1. semestersfag

Hvis du ikke består den første reeksamen, der ligger i forlængelse af den ordinære eksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i det efterfølgende semester.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i december, og du består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i februar. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i det efterfølgende semester, dvs. i august.

Bemærk, at hvis du vælger at tilmelde dig sommerreeksamen, kan eksamensformen være en anden. Du finder beskrivelsen af fagenes eksamensformer i din studieordning.

Du skal selv tilmelde dig sommerreeksamen via mitstudie.au.dk (studieselvbetjeningen).

Fagene på bacheloruddannelsens 1. semester er:

Politologisk introduktionskursus

1410: Økonomiske principper

1605: Matematiske og statistiske principper

Frister for tilmelding til reeksamen

Husk Statskundskabs eksamener udbydes hvert semester, mens Økonomis eksamener kun udbydes én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

 • Vinterreeksamen (februar): 6. februar 
 • Sommerreeksamen (august): 7. juli 

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet (dvs. at 14-dages fristen gælder ikke ved reeksamen).

Tilmelding: Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (STADS).

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester:

 • Vintereksamen (januar): 24. september 
 • Sommereksamen (juni): 21. marts 


Tilmelding: send mail til studieadministrator

Kontakt

Har du spørgsmål til din eksamenstilmelding, så kontakt venligst: