Optagelse på kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen i psykologi er en toårig uddannelse, som leder frem til cand.psych.-graden. Undervisningen foregår på Psykologisk Institut, som er placeret i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.

På kandidatstudiet bliver der øget fokus på, hvordan en professionel psykolog anvender teorien i praksis, men det er først efter endt uddannelse, at man opnår egentlige praktiske færdigheder i psykologi. På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig en smule, men det er dog vigtigt at understrege, at uddannelsen er en generalistuddannelse, hvor du skal tilegne dig et bredt kendskab til forskellige fagområder.

Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er en bestået bacheloruddannelse i psykologi eller en tilsvarende uddannelse. Der gælder dog særskilte regler for bachelorer i psykologi fra hhv. Aarhus Universitet og andre uddannelsesinstitutioner.

Ansøgningsfrister for optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi