Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb er en obligatorisk del af kandidatuddannelsen i psykologi. Det projektorienterede forløb er normeret til 15 ECTS. Det projektorienterede forløb består af lovgivning og etik, kollegial supervision, ophold på praktiksted i kombination med et sideløbende teori/praksis forløb.

Formålet med praktikdelen er at opleve et arbejdsmiljø for psykologer herunder anvendelse af teorier og de vilkår, hvorunder psykologer arbejder. Praktikken svarer til 50 hele arbejdsdage med psykologfaglig vejledning/supervision. 

Gennem forløbet skal du opnå kendskab til en psykologs arbejdsområder og de rammer en psykolog arbejder indenfor. Som studerende skal du indgå i psykologens arbejde både som aktiv deltager og som observatør. Du vil skulle deltage i klientarbejde og få indblik i varierende problemstillinger og opgavetyper.

I forbindelse med praktikdelen skal arbejdspladsen tilbyde dig supervision, i alt 16 timer fordelt over perioden. Det kan være både individuel og gruppesupervision, dog mindst 4 timers individuel supervision. Du er som studerende forpligtet til at deltage i supervisionen. Supervision forstås bredt og dækker alt fra introduktion til arbejdspladsens metoder, over fælles refleksioner, til egentlig feedback på den studerendes arbejde.

KONTAKT

Psykologisk Institut har en koordinator for det projektorienterede forløb, som kan kontaktes via mail på praktikkoordinator@psy.au.dk