Undervisningstilmelding

Tilmelding til obligatoriske fag

Du tilmeldes automatisk alle obligatoriske fag, såfremt du følger det normerede studieprogram. Undervisningstilmeldingen medfører at du automatisk er tilmeldt den ordinære eksamen.

Tilmelding til valgfag

Valgfag skal du selv tilmelde dig. Du tilmelder dig valgfag i tilmeldingsperioden via mitstudie.au.dk og kan med fordel bruge tilmeldingsguiden.

På grund af pladsbegrænsning i lokalerne, er det kun muligt at følge undervisning i de fag, hvor man er undervisningstilmeldt.

Tilmeldingsperiode

  • For valgfag i efterårssemestret: 1. - 5. maj
  • For valgfag i forårssemestret: 1. - 5. november

I AU kursuskatalog kan du finde fagbeskrivelser af de udbudte fag.

Udskydelse af fag

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Tilmelding til obligatoriske fag

Hvis du ønsker at til- eller afmelde et obligatorisk fag, skal dette ske i ovenstående periode ved at sende en email til kandidat.bss@au.dk (kandidat) eller til bachelor.bss@au.dk (bachelor).

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen inden for tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag. 

Hvis du ikke har bestået dit 1. eller 2. prøveforsøg og ønsker at blive gentilmeldt undervisningen, vil muligheden for dette afhænge af praksis på dit studie. Såfremt man på dit studie tillader gentilmelding til undervisning, skal du ligeledes kontakte Studieadministrationen inden for nævnte tilmeldingsperiode.

Ønsker du blot at blive tilmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg henvises til fristerne for tilmelding til eksamen.

Fagtilmelding for tilvalgsstuderende

Er du tilvalgsstuderende på kandidattilvalget, skal du følge de samme regler for prioritering og tilmelding af fag som de almindelige kandidatstuderende på psykologi. Du skal ligeledes følge de samme tilmeldingsfrister.
Orientér dig i din studieordning i forhold til, hvor mange valgfag du skal følge på din tilvalgsuddannelse. 

Instruktorhold

I rusugen kommer du på et hold, som også bliver det instruktorhold, du skal følge inden for de tre grunddiscipliner på bacheloruddannelsen.  

Kontakt

Har du problemer med at tilmelde dig fag i STADS eller opdager du fejl i din fagtilmelding, så skriv til studieadministrationen:

Har du brug for hjælp til planlægning af dine fag, så kontakt studievejledningen.