Praktik som gymnasielærer

Kursus for kandidatstuderende: 'Praktik som gymnasielærer'

Hvis du er studerende på Aarhus Universitet på ét eller flere fag, som giver kompetence til at undervise i gymnasiet, har du mulighed for at komme i praktik som gymnasielærer. Som praktikant følger du én eller flere lærere i et eller flere af dine gymnasiefag, og du kan selv prøve at undervise.

Formålet med praktikken er, at du som studerende får et indtryk af jobbet som gymnasielærer og dermed får et indtryk af, hvordan det er at arbejde med kandidatfagets teori og metode i erhvervssammenhæng.

For studerende på Arts: Se yderligere info om profilfaget "Undervisning i teori og praksis'"

Praktikken indgår i kandidatuddannelsen og

 • indledes med et teoretisk didaktik-kursus på AU over nogle dage – ca. 16 timers undervisning plus forberedelse – i alt ca. 45 timer. Se datoer og program på studerende.au.dk/index.php?id=424358.
 • efterfølges af praktikopholdet på gymnasiet i ca. 20-30 klokketimer.
 • afsluttes med en eksamen i form af en skriftlig opgave/rapport.
  (For studerende fra Arts som følger praktikken som del af "Undervisning i teori og praksis": eksamensformen fremgår af kursuskataloget).

NB: Bemærk at alle ovenævnte elementer er obligatoriske (kræver fuld tilstedeværelse) for at bestå kurset. Tjek derfor kursusdatoerne inden du ansøger kurset.

Om selve praktikken på gymnasiet

Aarhus Universitet har praktikaftale med de almene gymnasier og VUC-centre i Region Midtjylland og Nordvestjylland. Deltagerantallet er begrænset. Du må ikke selv tage kontakt til disse gymnasier om praktikplads – du får tilsendt et ansøgningsskema (se køreplanen nedenfor).
Hvis du tildeles en plads, må du være indstillet på at komme i praktik på et hvilket som helst gymnasium i hele dette område. Hvis du har små børn eller et handicap, der begrunder, at du bør prioriteres mht. et praktikgymnasium nær din bopæl, kan du anføre dette i din ansøgning, og vi vil forsøge at tage hensyn til dette. Bemærk at dokumentation i så fald kræves.

Hvis du af praktiske grunde hellere vil i praktik på et andet gymnasium end ét af dem, som AU har en aftale med, er du velkommen til selv at opsøge gymnasiet og høre, om de vil tilbyde dig et praktikforløb med samme indhold. (Du må IKKE selv kontakte de gymnasier som AU har en aftale med.)

Selve praktikforløbet kan være et længere forløb over flere uger, hvor du følger én eller to klasser i alle deres lektioner i dine fag, eller det kan være kort og komprimeret, hvor du følger mange klasser/hold hele dage. Det sidste er måske mest oplagt ved gymnasier langt fra din bopæl.
Hvis du tildeles et gymnasium langt fra din bopæl, kan du i visse tilfælde få dækket udgifter til transport og, om nødvendigt, også logi. Som det klare udgangspunkt forventes, at du benytter sig af offentlig transport, når gymnasiet og din bopæl ikke befinder sig i samme kommune, og hvis afstanden er større end 25 km.Se nærmere i samarbejdsaftalen mellem AU og gymnasierne.

Omfanget af kurset

Omfanget af kurset er forskelligt fra fag til fag og varierer mellem 5 og 20 ECTS. Tjek din studieordning.
Se særlig information for hvert fakultet i menuen til venstre (punktet 'Fakultetsspecifik info').

Om kurset i almen didaktik

Kurset i almen didaktik er obligatorisk, for alle som skal i gymnasiepraktik. På kurset får du som studerende information om gymnasiet og om elevernes forudsætninger samt bliver undervist i bl.a. pædagogiske grundbegreber og elevinddragende undervisningsformer.
Find program, tid og sted på kursets webside, studerende.au.dk/index.php?id=424358. Se også køreplanen nedenfor.

Ansøgning

Der er forskellige procedurer fra fakultet til fakultet. Læs om hvordan du ansøger under dit fakultet:

Bemærk at deltagerantallet er begrænset (afhænger af antal praktikpladser på gymnasierne). 

Køreplan for praktikken

Praktik i efterårssemesteret

Maj (typisk - afhænger af dit fakultet)

Du ansøger om praktik-kurset. Se hvordan du gør på dit fakultet i menuen til venstre (punktet 'Fakultetsspecifik info'). Bemærk at der er et begrænset antal praktikpladser.

Juni

Du modtager en e-mail fra dit fakultet med besked om hvorvidt du vil blive indstillet til at du kan søge om en praktikplads. I så fald får du et link til et ansøgningsskema (webformular) du skal udfylde med bl.a. dine prioriteringer af hvilke gymnasier du helst vil i praktik på (husk derfor at tjekke din e-mail på post.au.dk).

August (ultimo)

Hvis du er blevet tildelt en praktikplads, modtager du en e-mail med besked om hvilket gymnasium du er tildelt praktikplads på.
I e-mailen får du oplyst hvilken dato du bliver kontaktet af gymnasiet.

Ultimo august og primo september

Teoretisk didaktik-kursus på AU. Se datoer mv. på studerende.au.dk/index.php?id=424358.

Uge 43 til medio december

Praktik på gymnasiet.

November, december eller januar

Aflevering af opgave/rapport. Tidspunkt afhænger af din studieordning/dit fakultet.

Vedr. selv praktikperioden: Den nærmere periode aftales med det enkelte gymnasium og kan typisk strække sig over to til fire uger. Når du er blevet optaget på et gymnasium, aftaler du med gymnasiet hvilken uger, ugedage, klasser/hold, niveau, fag (i fald at du har mere end ét gymnasiefag) der passer jer bedst. Praktikken bør først påbegyndes efter det teoretiske didaktikkursus. De ugenumre som er anført i aftalen er kun vejledende. Hvad du og gymnasiet finder ud af, er ok.
NB: Bemærk at alle kursusdagene på AU er obligatoriske for at bestå kurset. Tjek derfor kursusdatoerne inden du søger kurset.

Praktik i forårssemesteret

November (typisk - afhænger af dit fakultet)

Du ansøger om praktik. Se hvordan du gør på dit fakultet i menuen til venstre (punktet 'Fakultetsspecifik info'). Bemærk at der er et begrænset antal praktikpladser.

December

Du modtager en e-mail fra dit fakultet med besked om hvorvidt du vil blive indstillet til at du kan søge om en praktikplads. I så fald får du et link til et ansøgningsskema (webformular) du skal udfylde med bl.a. dine prioriteringer af hvilke gymnasier du helst vil i praktik på (husk derfor at tjekke din e-mail på post.au.dk).

Januar (ultimo)

Hvis du er blevet tildelt en praktikplads, modtager du en e-mail med besked om hvilket gymnasium du er tildelt praktikplads på.
I e-mailen får du oplyst hvilken dato du bliver kontaktet af gymnasiet.

Ultimo januar og primo februar

Teoretisk didaktik-kursus på AU. Se datoer mv. på studerende.au.dk/index.php?id=424358.

Februar , marts, april

Praktik på gymnasiet.

Marts-juni

Aflevering af opgave/rapport. Tidspunkt afhænger af din studieordning/dit fakultet.

Vedr. selv praktikperioden: Den nærmere periode aftales med det enkelte gymnasium og kan typisk strække sig over to til fire uger. Når du er blevet optaget på et gymnasium, aftaler du med gymnasiet hvilken uger, ugedage, klasser/hold, niveau, fag (i fald at du har mere end ét gymnasiefag) der passer jer bedst. Praktikken bør dog først påbegyndes efter den sidste kursusdag på det det teoretiske didaktikkursus. De ugenumre som er anført i aftalen er kun vejledende. Hvad du og gymnasiet finder ud af, er ok.
NB: Bemærk at alle kursusdagene på AU er obligatoriske for at bestå kurset. Tjek derfor kursusdatoerne inden du søger kurset.

Kontakt på AU

Hvis du har spørgsmål, kan du på dit fakultet kontakte:

 • Arts: Susanne Vork Svendsen
 • Business and Social Science: Merete Nyfeldt-Nüchel menyf@au.dk 
 • Health:  Kristian Raun Thomsen    
 • Natural Sciences: 
  • administrativ leder Søren Anker Andersen, Administrationscenter ST - Undervisning og eksamen
  • chefkonsulent Jens Holbech (vedr. aftale med gymnasierne om praktikophold)
  • lektor, Anette Valentin Gregersen, Aarhus Katedralskole (vedr. fagdidaktisk kursus).