Undervisning i teori og praksis

Er du studerende på ét eller flere fag, som giver kompetence til at undervise i gymnasiet? Og har du lyst til at formidle dine fag i en undervisningsmæssig sammenhæng? Så er undervisningsprofilen et oplagt valg.

Her lærer du at sammentænke din faglighed med didaktiske og pædagogiske principper og idéer i planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb i bred forstand. Samtidig får du konkret og praktisk undervisningserfaring samt mulighed for at reflektere over, hvordan du underviser i dit fag bedst muligt. Som praktikant følger du én eller flere lærere i et eller flere af dine gymnasiefag, og du får også selv lov til at prøve kræfter med at formidle i en undervisningsmæssig sammenhæng.

Selvom undervisningsprofilen har et gymnasierettet fokus, er den også relevant, hvis du som færdiguddannet ønsker at undervise på højskoler, seminarier, professionshøjskoler, voksenundervisning mv.

Profilfagets opbygning

Underviserprofilen består af følgende elementer:

 • Et praksiselement (Undervisningspraktik, inkl. formidlingskursus bestående af 4 workshops)
  Læs mere om mulighederne for undervisningspraktik i gymnasiet.

 • Et fagdidaktisk element
  Når du vælger Underviserprofilen på baggrund af dit hovedfag eller tilvalg, skal du vælge ét af fem fagdidaktiske områder. Du bestemmer selv, om det fagdidaktiske område skal være tilknyttet dit centralfag eller tilvalgsfag:
  • Danskfagets didaktik
  • Design- og kunstfagenes didaktik
  • Historiedidaktik
  • Religionsvidenskabelig fagdidaktik
  • Second Language Acquisition and Pedagogy

Eftertilmelding til undervisning

Da undervisnings- og praktikforløbet tilrettelægges i samarbejde med eksterne parter, gives der ikke dispensation til eftertilmelding til profilfaget 'Undervisning i teori og praksis'.