Undervisning i teori og praksis

Har du lyst til at formidle dine fag i en undervisningsmæssig sammenhæng? Så er underviserprofilen et oplagt valg for dig, der vil prøve kræfter som underviser på gymnasier, højskoler, seminarier, professionshøjskoler, voksenundervisning mv.

I underviserprofilen lærer du, hvordan du sammentænker din faglighed med didaktiske og pædagogiske principper og idéer i planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb, samtidig med at du får konkret undervisningserfaring. Du får mulighed for at reflektere over, hvordan du underviser i dit fag bedst muligt, og for at afprøve det i praksis.

Profilfagets opbygning

Underviserprofilen består af følgende elementer:

 • Et praksiselement (Undervisningspraktik, inkl. formidlingskursus bestående af 4 workshops)
  Læs mere om mulighederne for undervisningspraktik i gymnasiet.

 • Et fagdidaktisk element
  Når du vælger Underviserprofilen på baggrund af dit hovedfag eller tilvalg, skal du vælge ét af fem fagdidaktiske områder. Du bestemmer selv, om det fagdidaktiske område skal være tilknyttet dit centralfag eller tilvalgsfag:
  • Danskfagets didaktik
  • Design- og kunstfagenes didaktik
  • Historiedidaktik
  • Religionsvidenskabelig fagdidaktik
  • Second Language Acquisition and Pedagogy

Eftertilmelding til undervisning

Da undervisnings- og praktikforløbet tilrettelægges i samarbejde med eksterne parter, gives der ikke dispensation til eftertilmelding til profilfaget 'Undervisning i teori og praksis'.