Sprogkurser for studerende

  • Rust dig til arbejdsmarkedet med et sprogkursus

Studerer du på AU, og kunne du tænke dig at komme i praktik i udlandet eller bruge et fremmedsprog i dit fremtidige arbejdsliv? Så har vi et undervisningstilbud til dig, hvor du får mulighed for at styrke dine sprogkompetencer.

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere, der kan begå sig på tysk og fransk, og med sprogkurserne får du mulighed for at udvide dit ordforråd, blive mere fortrolig med mundtlige og skriftlige samtaler og skarp på kulturforskelle mellem Danmark og Tyskland eller Frankrig.

I efteråret 2022 udbyder vi kurser i tysk og fransk. Deltagelse er gratis og for alle AU-studerende.


Kurserne omfatter én ugentlig undervisningsgang i tidsrummet 16.00-18.00 i ti uger samt en weekendworkshop.

Kurserne er ikke ECTS-givende, men du får et kursusbevis fra AU og tilbud om udstedelse af et internationalt sprogcertifikat, når du har gennemført kurset.

Der er et begrænset antal pladser. Nærmere information og link til tilmelding findes under de enkelte kurser. Tilmeldingsfrist 12. august 2022.


Kontakt

Har du spørgsmål til kurserne, tilmelding eller andet, så skriv til sprogkurser@au.dk