Sprogkurser for studerende

  • Rust dig til arbejdsmarkedet med et sprogkursus

Studerer du på AU, og kunne du tænke dig at komme i praktik i udlandet eller bruge et fremmedsprog i dit fremtidige arbejdsliv? Så har vi et undervisningstilbud til dig, hvor du får mulighed for at styrke dine sprogkompetencer.


Erhvervslivet og de offentlige myndigheder efterspørger i stadig højere grad medarbejdere, der kan begå sig på et eller flere fremmedsprog og har kendskab til andre kulturer end den danske. Med sprogkurserne får du mulighed for at udvide dit ordforråd, blive mere fortrolig med mundtlige og skriftlige samtaler og skarp på kulturforskelle mellem Danmark og andre lande.

Ansøgning til sprogkurser i efteråret 2024 er nu afsluttet.

NB: Vil du gerne deltage i Tysk Sommerkursus i august, kan du stadigvæk nå at tilmelde dig (skriv til sprogkurser@au.dk)

Ansøgere modtager snart en e-mail om gennemførelse af indplaceringstest. Gennemførelse af testen er forudsætning for at komme i betragtning til en plads på et kursus.


Få mere information om de pågældende kurser, der undervises i efteråret 2024, ved at klikke på de blå bokse med kursusbeskrivelser nedenfor. 

Du vil til den tid finder link til ansøgning om plads på siden med kursusbeskrivelser. Information om hvornår undervisningen afholdes følger senere. 

Kurserne er for alle AU's fuldtidsstuderende på ikke-sproguddannelser. Kurserne er ikke ECTS-givende, men du får et kursusbevis fra AU, når du har gennemført kurset (kursusbeviset kan ikke sidestilles med en certificeret sprogtest til brug ved udveksling). 

Der er et begrænset antal pladser og du får først besked på, om du har fået plads, når ansøgningsperioden udløber (16. juni) og du efterfølgende har gennemført en indplaceringstest (sprogtest).

I efteråret 2024 udbydes der sprogkurser i Fransk (basisniveau & mellemniveau), Spansk (basisniveau & mellemniveau) og Tysk (basisniveau, mellemniveau, online mellemniveau). 

Som noget særligt tilbydes i august et sprogkursus i Tysk målrettet udvekslingsstuderende. 


Kursusudbud efteråret 2024

Kontakt

Har du spørgsmål til kurserne, ansøgning eller andet, så skriv til os. 

For henvendelser vedr. fransk, tysk og spansk kontakt venligst Nis Grøn på adressen sprogkurser@au.dk

For henvendelser vedr. kinesisk og russisk kontakt venligst Julie Schultz Pedersen Lorensen på adressen sprogkurser@au.dk