Tysk - mellemniveau

Formål og indhold

Formålet med kurset er at styrke dine sproglige færdigheder, så du kan begå dig på tysk i almindelige hverdagssituationer i en arbejds- eller studiemæssig sammenhæng. Det kan være, når du opholder dig i de tysktalende lande eller har kontakt med tysktalende i Danmark eller i udlandet.

Kurset omfatter:

 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på tysk i hverdagssituationer
 • Brug af tysk i arbejds- og studierelaterede sammenhænge
 • Forretningskultur i de tysktalende lande
 • Forskelle og ligheder mellem dansk og tysk kultur
 • Samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de tysktalende lande
 • Adgang til online ressourcer til grammatiktræning
 • Introduktion til nyttige online ressourcer, som kan hjælpe dig til selv at arbejde videre med tysk inden for dit fagområde

Kurset sigter mod, at du kan klare dig i de fleste almindelige hverdagssituationer i en arbejds- og studierelateret sammenhæng på forståeligt og rimeligt flydende, men elementært sprog. Det behøver ikke være fejlfrit. Du kan indgå i en samtale, svare på spørgsmål og videregive oplysninger både skriftligt og mundtligt.

Undervisningsgange

 • Tirsdag 13. september kl. 16-18
 • Tirsdag 20. september kl. 16-18
 • Tirsdag 27. september kl. 16-18
 • Tirsdag 4. oktober kl. 16-18
 • Tirsdag 11. oktober kl. 16-18
 • Tirsdag 25. oktober kl. 16-18
 • Tirsdag 1. november kl. 16-18
 • Tirsdag 8. november kl. 16-18
 • Tirsdag 15. november kl. 16-18
 • Weekendworkshop 26.-27. november - kl. 9-14 begge dage
 • Tirsdag 29. november kl. 16-18

Kurset afholdes med fysisk fremmøde i Aarhus.

Målgruppe og indplacering

Kurserne er målrettet studerende, der som minimum har Folkeskolens afgangsprøve 9. klasse i tysk. 

Efter tilmelding skal du gennemføre en sproglig indplaceringstest ”Onset”, hvorefter du bliver placeret på det kursus, der passer bedst til dit aktuelle sproglige niveau. Du modtager nærmere information om dette efter tilmelding.

Kursusbevis og sprogcertifikat

Du modtager et officielt kursusbevis fra Aarhus Universitet ved gennemført kursus. Du har desuden mulighed for at tage en sprogtest ved kursets afslutning for at få et internationalt anerkendt sprogcertifikat.

Der påkræves minimum 75% deltagelse.