Projektorienteret forløb

 ’Det tager kun 2 minutter, men vi bliver så meget klogere….’

Aarhus Universitet (AU) ønsker at styrke dine jobmuligheder gennem forløb, som foregår i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer. For at realisere dette mål har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende har et samarbejde med.

Hvis du er tilmeldt et fag, hvor du samarbejder med en privat eller offentlig virksomhed, vil du derfor snart modtage en blanket på din AU mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit samarbejde med virksomheden/organisationen.

Hvad omfatter et projektorienteret forløb?
Et projektorienteret forløb kan både omfatte et fag/forløb, hvor du samarbejder med en privat virksomhed, en offentlig organisation eller en frivillig organisation. Projektorienterede forløb er defineret som aktiviteter, hvor du som studerende som led i et fag/forløb deltager i opgaveløsning eller ’praktik’ i en privat eller offentlig organisation og optjener op til 30 ECTS ved aktiviteten.

Hvad anvendes oplysningerne til?
Oplysningerne om samarbejdet bliver ikke offentliggjort, men anvendes til at opnå viden om, hvor mange studerende der deltager i samarbejder med erhvervslivet. Derudover vil oplysningerne give os et billede af, hvilke virksomheder og organisationer, der samarbejder med studerende fra AU. På den måde kan vi på AU blive endnu bedre til at understøtte samarbejder mellem studerende og vores mange samarbejdspartnere. Desuden indberettes antallet af samarbejder med virksomheder/organisationer hvert år til ministeriet.

Hvad nu hvis vi er flere om opgaven?
Hvis du skriver sammen med andre studerende, skal I hver især udfylde skemaet. Det skyldes, at AU hvert år skal indberette til ministeriet, hvor mange studerende, der har samarbejdet med eksterne virksomheder og organisationer.

Fortrolighed:

Fortrolige oplysninger kan f.eks. være personfølsomme oplysninger om interviewede personer eller helbredsoplysninger. Derudover kan din opgave være underlagt fortrolighed, hvis du er blevet pålagt særlig fortrolighed for at få adgang til virksomhedens følsomme oplysninger. Typisk vil du have indgået en skriftlig aftale om fortrolighed med samarbejdspartneren, men hvis du er i tvivl om, hvorvidt din besvarelse indeholder fortrolige oplysninger, er det en god idé at drøfte det med din samarbejdspartner.

Hvad sker der, hvis jeg svarer ja til fortrolig?
Hvis du markerer i blanketten, at din opgave indeholder fortroligt materiale, så anvendes oplysningen til at sikre, at din eksamensbesvarelse tjekkes fortroligt for plagiat.

Alle opgaver bliver tjekket for plagiat, men hvis opgaven indeholder fortrolige oplysninger, laves tjekket i et lukket system, og opgaven arkiveres med status som ’fortroligt’. Det har ingen betydning for bedømmelse af din opgave, om du markerer opgaven som fortrolig. Det sker af hensyn til den videre opbevaring af de fortrolige oplysninger, som vi har et særligt ansvar for at sikre over for virksomhederne.