Studiekort

Dit studiekort er

  • din identifikation, når du færdes på universitetet
  • et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider

I forbindelse med studiestart er det vigtigt at du får et studiekort. 

Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Indskrivning af studerende foregår løbende efter optagelsen.

Find dit studienummer

Når din indskrivning er på plads (dette sker løbende mellem optagelse og studiestart) og du har fået dit studienummer, kan du finde det på din selvbetjening.

  1. Du logger på https://mitstudie.au.dk/
  2. Her finder du dit studienummer øverst under i profilmenuen

Bestilling af studiekort

Du bestiller dit studiekort på mitstudie.au.dk

Studiekortet fungerer som adgangs- / nøglekort. I de fleste tilfælde er kortet aktiveret, så du har adgang til de bygninger, du er tilknyttet. Hvis du har fået nyt kort eller har brug for adgang til yderligere bygninger, skal du have kortet aktiveret.

Læs mere her:

Har du et studiekort fra tidligere?

Studiekortet er gældende hele din studieperiode, da kortnummeret er unik og samtidig er dit eksamensnummer. Du behøver derfor ikke nødvendigvis bestille et nyt, hvis du har et kort fra tidligere uddannelsesforløb ved AU. Eksamensnummer anvendes til eksamener hvor bedømmelsen foretages anonymiseret.

Der kan i nogle få tilfælde være problemer med adgang til bygninger, hvis der er sket udskiftning af adgangskontrol. I så fald skal du blot bestille et nyt kort og få det aktiveret som adgangskort.

Hvis du skal læse et andet sted på AU end tidligere, skal du blot have dit kort aktiveret, så du kan komme ind i de nye bygninger.

Leveringstid og aktivering af studiekort som nøglekort

Leveringstid

Efter du har indsendt et foto, modtager du normalt studiekortet med posten efter 1-2 uger, men i travle perioder kan der være længere leveringstid.  

 


Aktivering som nøglekort

Hvis du har fået nyt kort eller har brug for adgang til yderligere bygninger, skal du have kortet aktiveret.

Læs mere her:

Pinkode

Du kan ikke længere selv vælge din pinkode til dit studiekort. Du kan autogenere en ny på pinkode.au.dk.

Når du bestiller et nyt studiekort, vil du fremover modtage en mail, som afsendes til (studienr.)@post.au.dk, med den pinkode der tilknyttet dit nye studiekort.

Afhentning af studiekort: midlertidigt CPR-nr, udenlandsk adresse eller manglende adresse

Hvis adressen, som AU Uddannelse har registreret, er udenlandsk eller mangelfuld, eller du har et midlertidigt/konstrueret CPR-nummer, bliver studiekortet ikke fremsendt med posten, men skal afhentes på AUs Internationalt Center. Studerende på Campus Herning kan afhente studiekortet i receptionen på Campus Herning. Du kan se, hvilken adresse vi har registreret på dig i forbindelse med bestilling af studiekort.

Du modtager en e-mail fra AUs Internationalt Center, når dit kort kan afhentes.

Studerer du på Campus Herning modtager du ligeledes en e-mail, når dit kort kan afhentes i receptionen. 

Hvis den registrerede adresse er udenlandsk, og du ønsker at få kortet tilsendt til denne adresse, skal du sende en e-mail til studiekort@au.dk og oplyse, at du gerne vil have tilsendt studiekortet.

Når du har modtaget dit danske CPR-nummer, skal du udfylde denne formular.

Indskrivningsbekræftelse

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet, og det er kun gyldigt sammen med en indskrivningsbekræftelse, som du kan udskrive fra mit.au.dk. Af indskrivningsbekræftelsen fremgår det hvilken uddannelse, du er indskrevet på, og hvornår du påbegyndte det pågældende studium. Det er en god idé altid at have en opdateret indskrivningsbekræftelse liggende sammen med dit studiekort. 

OBS! Dit studiekort er gyldigt så længe du har en aktiv indskrivning. Når du skifter studie udstedes der ikke et nyt kort, men indskrivningsbekræftelsen ændres.

Sådan udskriver du din indskrivningsbekræftelse 

  1. Log på mitstudie.au.dk
  2. Gå til STADS
  3. Vælg "Udskrifter" i top-menuen
  4. Vælg "Bestil/vis udskrifter"

Mistet studiekort

Hvis du er aktiv studerende, kan du på mitstudie.au.dk bestille et nyt studiekort. Du kan maksimalt genbestille 5 studiekort.