Aarhus BSS Eksamensplan

Dato for næstkommende eksamensplan

Foreløbige reeksamensplaner V20/21 offentliggøres d. 27. januar (datoer er foreløbige)

De endelige reeksamensplaner V20/21 offentliggøres d. 11. februar

Midterm S21 offentliggøres d. 2. februar (midterm er ikke relevant på alle uddannelser)

Eksamensplanerne opdateres løbende

En systemændring bevirker, at eksamensaktiviteter nu bliver direkte overført til de individuelle skemaer på timeplanerne. Der vil ofte være tale om foreløbige datoer. Datoerne kan derfor ikke forventes at være endelige.

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Aarhus BSS Eksamensplan

Eksamensplan, vinter 2020/21

Coronavirus:

Eksamener, der finder sted fra d. 12.-14. december, er nu konverteret til online prøveformer i eksamensplanerne.

Eksamener, der finder sted i perioden fra d. 15.-22. december, konverteres til online prøveformer mandag d. 14/12 og offentliggøres samme dag sidst på dagen.

Eksamener, der finder sted i januar, konverteres senest d. 22/12 og offentliggøres samme dag sidst på dagen.