AU mail og databeskyttelse

Aarhus BSS Studier vil fra 25. maj 2018 sende alle emails til din AU-mail.

Fra 25. maj 2018 skal du som studerende på Aarhus BSS holde ekstra godt øje med din personlige AU-mail.  Her vil Aarhus BSS Studier nemlig begynde, at sende alle emails til din AU-mail – den der ender med @post.au.dk.

Dette skyldes, at der 25. maj 2018 træder en ny Persondataforordning fra EU i kraft, hvilket stiller øgede krav til, hvordan Aarhus Universitet som offentlig institution behandler dine data. En vigtig del af dette er, at Aarhus Universitet kun sender emails til en sikker email-adresse – og dette opfylder din  @post.au.dk -adresse. Du bedes som studerende om kun at sende mails til både undervisere og administationen fra din AU mail. 

Som led i overgangen til at møde Persondataforordningens ændrede krav, gik Aarhus BSS Studier over til at anvende e-Boks til breve med personfølsomme oplysninger fra den 1. juni 2017. Dette suppleres nu, så alle emails fremover sendes til den personlige, sikre AU-mail.

Du har tidligere haft mulighed for at videresende emails fra din AU-mail til din private email. Dette er ikke længere muligt, men på din personlige studieportal på mitstudie.au.dk, vil det fremover være muligt at tilgå din AU-mail samt se de seneste tre modtagne emails.

Hvis du vil vide mere: