Til mentorer

Deadline for tilmelding og obligatoriske aktiviteter

  • Tilmeld dig Aarhus BSS mentorordning senest mandag den 5. februar.

For studerende i Herning

  • Deltag i uddannelsesaftenen for mentorer tirsdag den 13. februar.
  • Deltag i opstartaften, hvor du første gang møder din mentee, tirsdag den 13. februar

For studerende i Aarhus

  • Deltag i uddannelsesaftenen for mentorer tirsdag den 20. februar.
  • Deltag i opstartaften, hvor du første gang møder din mentee, torsdag den 22. februar

Hjælp en mentee med at komme godt fra start på sit studie

Igen i år tilbyder studievejledningen ved Aarhus BSS studerende, som er på deres 2. semester, muligheden for at få tilknyttet en mentor.

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at en ældre studerende (mentor) frivilligt hjælper og stiller sine værdifulde erfaringer til rådighed for en studerende på 2. semester (mentee). Så hvis du har du lyst til at lære mere om dig selv og samtidig har mod på at blive udfordret og hjulpet godt på vej af en ældre studerende med viden og studieerfaring, så er mentorordningen noget for dig.

Hvad er en mentor?

En mentor er en bachelorstuderende eller kandidatstuderende, som frivilligt stiller sig selv, sin viden og erfaringer til rådighed for sin mentee.

Som mentor skal du møde mentee dér, hvor han eller hun er, og tage udgangspunkt i mentees situation. Et mentorforløb tager udgangspunkt i mentees udvikling, og du skal være motiveret til at gøre en forskel og have lyst til at hjælpe en ny studerende godt i gang med studielivet. Du skal være indstillet på at lytte og spørge til din mentees situation – og du skal være klar til at dele ud af dine værdifulde erfaringer.

Mentorforløbet strækker sig over et semester. Hvor og hvornår du og din mentor mødes er op til jer, men oplagte steder kunne være i en AU kantine, til en gåtur i uni-parken eller på en café.

Tidligere mentorer fortæller, at de oplever en personlig og faglig udvikling gennem mentorordningen. På det personlige plan oplever mange en glæde ved at gøre en forskel og følge sin mentees udvikling. Fagligt vil du blive udfordret og skulle forholde dig til uventede emner og problemstillinger, som du gennem vores mentoruddannelse bliver klædt på til at håndtere.

Mentoruddannelsen

Som mentor er det obligatorisk at deltage i vores tre timers mentoruddannelse, der er særligt udviklet til mentorordningen. Uddannelsen bygger på mange års erfaringer og videndeling på tværs af Aarhus Universitet.

Mentoruddannelse finder sted: 

  • Herning: tirsdag den 13. februar
  • Aarhus: tirsdag den 20. februar

Som mentor får du en intensiv uddannelse, der styrker dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Der fokuseres ikke blot på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, men også på kompetenceudvikling i kraft af samtale- og spørgeteknik således at du bedst muligt rustes til rollen som mentor.

Deltag i opstartsaftenen

Vi holder opstartsaften, som er obligatorisk at deltage i for både mentorer og mentees. 

Herning: Tirsdag den 13. februar.

Aarhus: Torsdag den 22. februar.

Opstartsaftenen er dig og din mentors første skridt på vejen mod at skabe en god relation. Over en kop kaffe og et stykke kage bliver i for første gang introduceret til hinande, og sammen skal I lave en forventningsafstemning, hvad du som mentee gerne vil have ud af mentorforløbet.

Tilmeld dig her

Ansøgere skal som minimum være studerende på 4. semester, 6. semester eller kandidatuddannelsen. Studieanciennitet vægtes positivt.

Mentorrollen er frivillig og ulønnet.

Ved projektets afslutning modtager hver enkelt mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og -mentorrollen.

Udover den obligatoriske uddannelse består dit arbejde som mentor i samtalerne med din/dine mentee(s).

Vi bestræber os på at tildele dig en mentee med samme uddannelsesbaggrund som dig selv. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, vil du blive tildelt en mentee fra en beslægtet uddannelse - fx hvis du læser Statskundskab, kan du tildeles i mentor fra Samfundsfag. 

Behandling af personoplysninger

Når du deltager, som mentor eller mentee, i Aarhus BSS mentorordning 2024, bliver dine personlysninger behandlet. Formålet er at vurdere mentorordningens effekt på fastholdelse af studerende. Du kan læse mere om Aarhus Universitets behandling af dine personoplysninger her.

Kontakt

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har spørgsmål om Aarhus BSS mentorordning?
Skriv til studievejledningen ved Aarhus BSS med din AU-mail (post@au.dk): studievejledning.bss@au.dk