Til mentorer

Tanken bag

Den grundlæggende tanke bag Mentorordningen er, at ældre studerende (mentorer) skal vejlede studerende på 2. semester (mentees) om livet som studerende. Mentorerne skal således supplere tutorernes, instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø.

Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studiemiljø og fastholdelse af studerende. 

Hvad får jeg ud af det?

En mentor arbejder frivilligt og ulønnet. Du skal først og fremmest have lyst til at hjælpe en yngre studerende godt i gang med studielivet. Du skal også være indstillet på at lytte og spørge til mentees situation – og du skal være klar til at dele ud af dine erfaringer. Du vil som mentor være med til at gøre en stor forskel for en ny studerende.

Dit udbytte af mentorskabet er glæden og tilfredsstillelsen ved at se en ung studerende udvikle sig fagligt og personligt. Samtidig vil du blive udfordret og tvunget til at tage stilling til uventede emner. Derudover vil du udvide dit netværk og gennemgå et gratis uddannelsesforløb, mens et mentorskab også pynter på CV'et

Mentoruddannelse

Hvis du får rollen som mentor, skal du deltage i vores mentoruddannelse, der er særligt udviklet til projektet. Uddannelsen bygger på de sidste års gode erfaringer, og vi arbejder tæt sammen med interne konsulenter fra AU’s egne ressourcestærke rækker og eksterne eksperter på området.

Som mentor får du en intensiv uddannelse, der vil styrke dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Der fokuseres ikke blot på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, men også på kompetenceudvikling i kraft af samtale- og motivationstræning, således at du bedst muligt rustes til rollen som mentor. Uddannelsen foregår en eftermiddag/aften i starten af februar.

Selve mentorforløbet starter i midten af februar, hvor vi afholder et opstartsmøde. Her tilknyttes du to-tre studerende (mentees) på bachelordelens 2. semester. Her udarbejder I sammen en plan over forårets forløb, både med henblik på samtaleemner, ambitioner og mødetider.

Derudover vil der blive afholdt et par aftenmøder i perioden fra marts til maj, hvor du får mulighed for at høre relevante oplæg, erfaringsudveksle med andre mentorer samt modtage feedback på dit arbejde.

Mentorformalia

Ansøgere skal som minimum være studerende på 3. og 5. semester eller kandidatuddannelsen. Studieanciennitet vægtes positivt.

Ved projektets afslutning modtager hver enkelt mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og -mentorrollen.

Mentorrollen er frivillig og ulønnet, men du modtager uddannelse, mens forplejning også er inkluderet.

Udover uddannelsen og aftenmøderne, består dit arbejde som mentor i samtalerne med dine mentees. Du mødes med dem enkeltvist ca. hver tredje uge i ca. ½-1 time i perioden fra februar til maj/juni. I alt kan I nå at mødes 3 - 5 gange.

Hvor og hvornår I mødes, er op til jer, men oplagte steder kunne være i en AU kantine, til en gåtur i uni-parken eller på en café.

Ansøgning

Du søger om at blive mentor i foråret 2019 ved at udfylde ansøgningsskemaet her. Vi har forlænget fristen, og skal derfor modtage din ansøgning senest 15. januar 2019. Dem der søger får svar i slutningen af januar 2019.

Uddannelsesaften 2018

Uddelingsark fra uddannelsesaften 20. februar 2018