Databeskyttelse (GDPR)

Dine personoplysninger

Aarhus Universitet (AU) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med din indskrivning og dit videre studieforløb ved universitetet.

Det betyder, at AU kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivning kræver det, eller du har givet dit samtykke hertil. AU har sikkerhedsforanstaltninger, som er med til at sørge for, at dine personoplysninger behandles efter gældende lovgivning. 


Behandling og opbevaring

AU behandler personoplysninger fortroligt. 

Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets forskellige sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i dertil indrettede journalsystemer.

Læs mere


Videregivelse

Dine oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre, uden du bliver informeret herom, medmindre AU er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.  

Læs mere


Indsigtsret

Som studerende har du altid har til indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i AU’s systemer. Kontakt Uddannelsesjura (ujs@au.dk), hvis du vil anmode om indsigt i dine oplysninger.

STADS og ITX-FLEX

Via studenterselvbetjeningen (mit.au.dk) har du som studerende adgang til at se og udskrive universitetets registreringer i det studieadministrative system STADS. Herigennem er der adgang til systemet ITX-FLEX, hvor du ligeledes kan se de registreringer, der er foretaget på din person.

SU

Vil du have indsigt i dine personoplysninger vedr. dine SU forhold, skal du kontakte den dataansvarlige som er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Denne henvendelse skal ske skriftligt via borger.dk.

Læs mere

Indsamling af personoplysninger ifm. opgaver/ speciale 

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger ifm. en opgave eller speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Tænk på det som om vedkommende har udlånt sine oplysninger til dig under den forudsætning, at du gør dit ypperste for at passe på oplysningerne og ikke gør noget, der kan skade vedkommende.  

Find mere information.

Optagelse af undervisning

Som studerende må du hverken optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i Brightspace eller på Panopto uden underviserens og dine medstuderendes samtykke. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse.

Hvis du optager eller deler en optagelse uden samtykke, er det et brud på universitetets ordensregler og en krænkelse af undervisernes ophavsret. Brud på ordensreglerne håndteres i overensstemmelse med AU’s disciplinære regler. 

Særlige undtagelser

Hvis du som studerende ønsker at optage undervisningen som led i studieassistentordningen eller dual career-ordningen, kan du ved holdundervisning kun gøre det med din undervisers og dine medstuderendes samtykke. Dette er af hensyn til dine medstuderende.

Ved forelæsninger skal du varsle din underviser om, at du optager undervisningen, senest en uge før undervisningen finder sted. Her behøver du ikke samtykke fra dine medstuderende.

Hvis du som led i specialpædagogisk støtte (SPS) har brug for at optage undervisning, og på grund af funktionsnedsættelsen eksempelvis får tildelt en diktafon, kan du optage undervisningen uden samtykke. Du skal dog varsle dette overfor underviser, senest en uge før optagelsen finder sted.

Optagelser af holdundervisning eller forelæsninger, der er omfattet af ovenstående undtagelser, skal så vidt muligt undgå at omfatte medstuderendes personoplysninger, f.eks. billedoptagelser af medstuderende, personoplysninger på en tavle eller tilsvarende. Optagelsen skal slettes, så snart den er brugt til formålet og senest ved semesterets afslutning. Optagelser må aldrig deles med andre, og deling betragtes som et brud på universitetets ordensregler og en ophavsretlig krænkelse.