Få en sprogmakker

Hvad er sprogmakker?

Den grundlæggende tanke bag sprogmakker-ordningen er, at en dansktalende og international studerende bytter fremmedsprog. Med andre ord den dansktalende studerende hjælper en international studerende med lære eller forbedre sine danskkundskaber og omvendt. 

Sprogmakker er én-til-en-relation mellem en dansktalende studerende og en international studerende. Relationen bygger på frivillighed, hvilket skaber en særlighed mulighed for en motiverende og tillidsfuld relation mellem de studerende.

Hvem kan søge en sprogmakker

Studerende ved Aarhus BSS, som er flydende i dansk samt internationale studerende, som er indskrevet på en heltidsuddannelse, og som gerne vil lære dansk.

Hvad får du ud af det?

Om du er begynder elelr øvet i et fremmedsprog er ligegyldigt. Det vigtigste er, at du er motiveret for at lære et fremmedsprog og lære dansk fra dig. Til gengæld får du: 

  • Styrket sprogkompetencer: Mulighed for regelmæssig øvelse, udvidelse af dit ordforråd og fortrolighed med den mundtlige samtale. 

  • Kulturel udveksling: Lær om og få forståelse for din sprogmakkers kulturelle baggrund og perspektiver, samtidig med at du deler din egen. 

  • Styrket motivation: Sæt mål sammen, øve jer regelmæssigt og støtte hinandens fremskridt. 

  • Nye venskaber: Udvid dit sociale netværk og opbyg relationer med mennesker fra forskellige baggrunde og kulturer. 

Det praktiske

Forløbet er praktisk og fleksibelt, fordi I selv bestemmer hvornår, hvordan og hvor længe i mødes af gangen. 

For at sikre dig og sprogmakkeret positivt læringsudbytte, forpligter I jer begge på, at forløbet varer minimum tre måneder, og at I som minimum mødes én gang om ugen 1 time af gangen. Om jeres relation skal fortsætte efter de tre måneder, og hvordan den skal fortsætte, er op til jer.  

At få en sprogmakker er en frivillig ordning. 

Hvor og hvornår I mødes er op til jer, men oplagte steder kunne være i en AU kantine, til en gåtur i uni-parken eller på en café. 

Du matches med en sprogmakker, som kan det sprog, du gerne vil lære. Vi kan ikke garantere, at der er en international studerende tilmeldt med lige det sprog, du efterspørger. I det tilfælde vil du modtage besked.

Vi kan ikke garantere, at du matches med en studerende, der går på samm uddannelse som dig selv. 

Når vi har fundet dig et match, modtager du og din sprogmakker hinandens kontaktoplysninger og en opstartsmail, der kan sætte positivt skub i jeres relation.   

Søg om en sprogmakker

Udfyld ansøgningsskemaet nederst på siden. Vi læser ansøgningerne løbende og hurtigst muligt, men forvent op til 10 dages svartid.   

Du kan sende din ansøgning i dag og frem til tirsdag den 12. december. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du skrive til studie- og trivselsvejleder Niki Rasmussen på nira@au.dk