Campus Navitas

Nedenfor kan du praktiske oplysninger om Navitas.

Adgang til bygningen

 

Til og fra Navitas

Adresse

Navita
Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Navitasbygningen er åben fra kl. 7.00-17.30 og fredag fra 7.00-16.30. Cykelkælderen er åben fra kl. 7.30-16.00. Herefter skal du bruge dit studiekort/adgangskort for at komme ind efterfulgt af pinkode og #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør. For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre, hvorefter denne vil starte.

Parkering af biler og cykler

Parkering af biler

Der er offentlig parkering under Navitas og en privat parkeringskælder forbeholdt medarbejdere og undervisere. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn. Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Øvrig parkering på Navitas følger reglerne for offentlig parkering på Aarhus Kommunes parkeringsarealer og er mod betaling.

Parkering af cykler

Cykler kan parkeres i den underjordiske cykelparkering (niveau -1) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykelkælderen er åben fra kl. 7.30-16.00. Efter kl. 16 skal du bruge dit studiekort/adgangskort for at komme ind efterfulgt af pinkode og #.

Cykler må under ingen omstændigheder medbringes ind i bygningen. Det er tilladt at bære løbehjul, skateboard og lignende ind i bygningen. Det er ikke tilladt at køre på løbehjul, skateboard og lignende i bygningen.

Adgang til laboratorier

Adgang til laboratorier gives via din underviser/vejleder.

Reservation af lokaler

Lokaler til gruppearbejde, øvelser, opgaveregning o.l.

Lokaler er forhåndsreserverede til planlagt undervisning/ vejledning/ projektarbejde.
Uden for reserverede perioder kan mindre lokaler, projektarbejdsrum og udvalgte undervisningslokaler reserveres af studerende i Student Portal.


Obs! På grund af Corona-situationen er der p.t. lukket for lokalebooking

 


Der gælder følgende retningslinjer for lokalebooking via Student Portal:

  • Lokaler kan bookes en uge frem og i max. 4 timer ad gangen.
  • Undervisningslokaler kan bookes af flere på samme tid, så flere studerende kan få et sted at arbejde.
  • Bemærk at de fleste lokaler kræver adgangskort, hvis de bookes efter kl. 16/17.
  • Hvis det bookede lokale ikke benyttes inden for 30 minutter efter starttidspunktet, bortfalder bookingen, og andre studerende må bruge lokalet.

Lokaler til bachelor- og kandidatprojekter

Registrerede grupper vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.


Undervisningslokaler

Udvalgte undervisningslokaler kan bookes af studerende via Student Portal (se øverst på siden for mere information).

Øvrige undervisningslokaler bookes til undervisning af Nat-Tech Uddannelse.
Når lokalerne ikke er reserverede, kan de benyttes i forbindelse med studierelevante aktiviteter uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.


Individuelle studiearbejdspladser på Navitas

Hvem bor hvor på Navitas? På niveau 2 bor Maskinmesterskolen. På niveau 3 og 4 bor Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet. Studiearbejdspladser og læsepladser på gange og fællesarealer på de enkelte etager er primært forbeholdt de studerende og medarbejdere, der ”bor” på etagen. Det ”røde område” er derfor forbeholdt Maskinmesterskolen.

Kantinen på Navitas

Vær opmærksom på, at du skal aflevere brugt service i kantinen efter brug.

Bygningsdrift

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst facility management (bygningsdriften), som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan man også finde oplysninger om, hvordan man kontakter bygningsdriften udenfor normal åbningstid.

IT-support, print og trådløst internet

IT helpdesk
IT-helpdesken findes i lokale 03.205 og kan kontaktes på aarhus.st.it@au.dk.

Printer


Trådløst netværk
Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse herunder Navitas.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/Institutnavn, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Fitness

Medlemsskab

Vi har online betaling for medlemskab, hvor man samtidigt kan se hvornår medlemskab udløber.

Besøg vores hjemmeside: Navitas Fitness

Et medlemskab koster kr. 300 for træning i 6 mdr. hele døgnet rundt. Betaling sker via Paypal eller betalingskort.

Du kan også se hvor lang tid der er til dit medlemskab udløber. 

Betaling sker via Paypal eller betalingskort. Du skal oprette dig som bruger med det ID som skal anvende (brik ID / Studienummer / medarbejdernummer). Kun ID'er som er registreret korrekt i databasen hos Facility Management kan anvendes.

Hvis dit nummer ikke er på listen skal du tage fat i din administrator. Hvis der er problemer herudover så skriv til os via vores hjemmeside.

VIGTIGT: Numre som er godkendt som ID

INCUBA= NXXXX Briknummer

AU Stud= Studienummer

AU Ansat= AUID ( kun tal, ikke AUXXXXX )

AAMS Stud= feks: VXXXX

AAMS Ansat= AAMS-XXX ( XXX=Initialer )

Brug af udstyret

​I Navitas Fitness kan du ganske gratis få al den hjælp til din træning du har brug for.

Hvad enten du ønsker at komme i bedre form, komme af med skavanker, lære nye øvelser, eller få rådgivning om kost og sundhed. 

Navitas Fitness' personlige træner, Daniel, står klar onsdage og torsdage fra 15-18, for at hjælpe dig på stedet ud fra en holistisk og langsigtet indsats.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.

Åbningstider

Fitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.


Facebook:

Besøg Facebook-siden for Navitas Fitness

Kontakt 

Betaling og adgang:
kontakt@navitasfitness.dk


Rygning og e-cigaretter

Rygning herunder e-cigaretter
Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.