Studiemiljø

Studiemiljø er det miljø og de sociale netværk, man som studerende befinder sig i, når man er på og uden for AU. Indbydende fysiske rammer og et rigt foreningsliv, blot for at nævne to ting, sætter positivt præg på studiemiljøet. 

På disse sider finder du forskellige informationer om studiemiljøet og studielivet på Nat og Tech.

I menuen finder du eventuel lokal information om lokationer og studiemiljø på dit institut. 

Foreninger på Nat og Tech

Der findes et væld af studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences med faglige, politiske eller sociale formål, som du kan engagere dig i.

  • Find din forening - hvor du kan se oversigt over fagråd, festforeninger, faglige foreninger og andre foreninger på AU. Er din forening ikke på listen, så kontakt studerende@au.dk.  
  • Find din tutorforening - hvor du kan se kontaktinfo på alle tutorforeninger på Nat og Tech.
  • Find SciTech-Tinget (se i menuen under 'SciTech-Tinget (STT)') - som er et forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Nat og Tech kan mødes og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration. SciTech-Tinget fungerer også som bindeled mellem studerende og fakultetsledelsen. 

Søg tilskud til faglige arrangementer på Nat

Studenterforeninger på Natural Sciences kan via prodekanen for uddannelse og SciTech-Tinget søge om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og er af faglig karakter.

Man søger om tilskud ved at sende nedenstående til scitechtinget.st@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til scitechtinget.st@au.dk

Biblioteker og læsesale

AU Library, Katrinebjerg

Som studerende ved Natural Sciences og Technical Sciences har du mulighed for at benytte biblioteket i Katrinebjerg, som ligger på Helsingforsgade 12, 1. sal i bygning 5335 - 160. Her finder du både individuelle læsepladser, gruppearbejdspladser, afslapningsområder og undervisningslokaler. Biblioteket giver plads til fordybelse, hvor du med dets funktionelle indretning får gode rammer til at arbejde med opgaver, præsentationer eller eksamenslæsning – om det er individuelt eller i gruppearbejde. Hvis biblioteket ikke har den bog, du ønsker, kan du foreslå bogen indkøbt til biblioteket. Læs mere om AU Library, Katrinebjerg.

AU Library, Ny Munkegade

Biblioteket på Ny Munkegade dækker fagene Biologi, Bioscience, Miljøvidenskab, Geologi, Geofysik, Teknisk geologi, Fysik, Astronomi, Nanoscience, Videnskabsstudier, Kemi, Didaktik, Medicinhistorie og Matematik. På biblioteket finder du både individuelle læsepladser og gruppearbejdspladser, således du får gode rammer til at arbejde med opgaver, præsentationer eller eksamenslæsning. Hvis biblioteket ikke har den bog, du ønsker, kan du foreslå bogen indkøbt til biblioteket. Læs mere om AU Library, Ny Munkegade.

Kantiner

Studerende ved Natural Sciences og Technical Sciences råder over flere kantiner. Kantinerne fungerer som samlingssted både i kaffe- og spisepauser og anvendes derudover som læsepladser. Herunder finder du en oversigt over Nat og Techs kantiner:

Se alle kantiner på AU.

Fredagsbarer og fester

Studielivet på AU er bestemt ikke kedeligt. Du har blandt andet mulighed for at deltage i de store, årlige AU-arrangementer som fx Kapsejlads, Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag eller Studiestartsfesten. Du har også mulighed for at engagere dig i foreninger eller fredagsbarer tilknyttet dit studie.