Mail og IT

IT og support

IT-support (print, kopi, selvbetjening mv) til studerende finder du her.

Inden du kontakter IT-supporten bedes du se på serviceinfo.au.dk om de problemer, du oplever, foreksempel skyldes vedligehold eller driftsproblemer på AU's systemer.

Brightspace – AU’s læringsplatform

Brightspace er AU’s læringsplatform.

Det er på Brightspace, at du skal finde dine kurser, kommunikere med dine undervisere og studiekammerater og meget andet.

På denne side kan du læse mere om Brightspace og hvordan, du kommer godt i gang: 
studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/.

Vigtige IT-links

Som studerende skal du bruge en række IT-systemer og -platforme. De to vigtigste er mitstudie.au.dk og Brightspace, men herunder finder du en mere dækkende oversigt over vigtige IT-links.

  • mitstudie.au.dk er indgangen til skema, undervisning, studieinformation, selvbetjeningssystemer og ansøgninger ved Studienævnet. Her finder du også bl.a. din studieordning, mails fra din AU-postkasse, beskeder fra Brightspace, vigtige links og meget andet. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. Du kan også bestille studiekort og gå på STADS (se mere om STADS længere nede), hvor du hvert halve år skal tilmelde dig kurser og eksamen.

  • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning. 

  • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

  • eduroam.au.dk er AU's trådløse netværk for studerende, medarbejdere og gæster.   

  • post.au.dk (studienummer@post.au.dk) er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, fordi al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.

Visninger
Studiestart: IT-systemer på AU Få en kort introduktion til de vigtigste IT-systemer på Aarhus Universitet

Din AU-mail

Alle studerende på Aarhus Universitet har en AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Det er meget vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail!

Al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregår til/fra din AU-mail. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, invitation til relevante arrangementer, oplysning om træffetider, frister osv. Andre mailservere, som eksempelvis g-mail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes.

Du kan logge ind på din AU-mail via mitstudie.au.dk

Du finder vejledninger til opsætning af AU-mail samt FAQ her.