Genindskrivning

Hvis du ønsker at blive optaget på Adgangskursus, men allerede har været indskrevet på kurset tidligere, kan du forvente at blive indkaldt til en samtale. Her vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering af dine muligheder for at gennemføre kurset, som er en forudsætning for, at du kan blive genindskrevet.