Merit

Som studerende på Adgangskursus har du mulighed for at søge merit, hvis du tidligere har bestået ét eller flere af fagene på samme niveau, som der er på Adgangskursus. Du kan f.eks. have bestået fag på VUC eller som del af en erhvervsuddannelse. Hvis du får merit, bliver du afmeldt undervisning og eksamen i faget.

Sådan søger du merit

Du skal først søge merit, når du er startet på adgangskursus. Inden 14 dage efter studiestart skal du skrive en e-mail til din studievejleder og oplyse om, hvilke fag, du søger merit om. Du kan maksimum få merit for 2 fag. Du skal vedhæfte dit eksamensbevis til e-mailen. Eksamensbeviset skal være et officielt eksamensbevis med underskrift og stempel.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning i e-boks. Der kan gå op til 2 uger fra du har ansøgt om merit til du får svar på din ansøgning. Du skal deltage i undervisningen i de(t) fag, du har søgt merit for, indtil du modtager svar på din ansøgning.