Erhvervsprojekt

Her finder du information om, hvordan og hvornår du kan lave et erhvervsprojekt - et projektarbejde i samarbejde med en virksomhed.  

Du kan læse om erhvervsprojekter på din uddannelse i informationen herunder og under kurset i kursuskataloget

Inden du påbegynder projektet, skal du huske at lave en kontrakt for dit erhvervsprojekt i kontraktgeneratoren

Kontrakten godkendes af din hovedvejleder på AU og af din uddannelsesansvarlige eller den kursusansvarlige. Når kontrakten er godkendt, sendes automatisk en mail med en kopi til vejlederen i virksomheden. 

Er der behov for at indgå en fortrolighedsaftale (NDA) eller lignende, skal denne laves separat fra kontrakten i kontraktgeneratoren. Du kan finde info om fortrolighed i erhvervssamarbejder og AU's standard-fortrolighedsaftale her.  

Erhvervsprojekt på Agrobiologi

Som studerende på bacheloruddannelsen i agrobiologi samt kandidatuddannelserne i agrobiologi, Agro-Environmental Management og EUR-Organic har du mulighed for at skrive et 15 ECTS erhvervsprojekt. Erhvervsprojektet laves i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed/organisation samt en AU-vejleder, og kan indeholde akademiske arbejdsopgaver, som man normalt ikke kan finde plads til i f.eks. et speciale eller bachelorprojekt.

 

Kursusbeskrivelse af erhvervsprojekt


Hvis du vil lave et erhvervsprojekt, skal du først tilmelde dig i selvbetjeningen som om det var et almindeligt kursus. Herefter er du selv ansvarlig for at finde en virksomhed og en AU-vejleder, og lave en projektformulering. Kontakt meget gerne kursuskoordinator Rasmus Pedersen inden du starter hele processen. Til slut skal du lave en projektkontrakt og evt. en samarbejdsaftale og/eller en fortrolighedsaftale.

 

Når du går i gang med at kontakte virksomheder, bør du som minimum tænke over disse emner:

- Hvem vejleder den studerende? I nogle projekter har AU-vejlederen hovedansvaret for vejledningen af den studerende, og i andre projekter er det virksomheden. Hvis det er virksomheden, er det vigtigt at sørge for klare aftaler om hvilke medarbejdere der står for vejledningen, og at de har mulighed for at afsætte tiden til det.

- Hvem skal din AU-vejleder være? Du kan finde en virksomhed og et projekt først, og derefter finde en passende vejleder. Du kan også starte med at finde en AU-vejleder, og evt. trække på hans netværk når du skal finde en virksomhed.

- Hvilket tidsrum skal erhvervsprojektet strække sig over? Projektet kan være fordelt jævnt over hele semesteret, eller koncentreret i starten eller slutningen. Erhvervsprojektet bør dog afsluttes i samme semester som det påbegyndes, så du har tid til at koncentrere dig om dine kurser og projekter i næste semester. 

- Hvilke arbejdsopgaver skal du udføre? Disse skal generelt være på et niveau der passer til dit uddannelsestrin. Du skal også overveje, hvad du helst vil lære noget om - dataanalyse, kundekontakt, salgsarbejde, undervisning osv.

- Hvad skal selve projektrapporten omhandle? Din AU-vejleder er hovedansvarlig for denne del af projektet, og din samarbejdsvirksomhed har ikke pligt til at bidrage.

- Må resultatet offentliggøres? Hvis ikke bør I lave en fortrolighedsaftale inden projektet starter. Hvis ikke virksomheden selv har et passende aftalepapir, kan I bruge AU's eget.

- Hvad hvis jeg ikke kan finde en samarbejdsvirksomhed? I første omgang skal du tage kontakt til kursuskoordinator Rasmus Pedersen. Hvis du ikke får succes med at finde en virksomhed, finder vi en plan B sammen. Dette er som regel et åbent projektarbejde, et almindeligt kursus eller et større speciale.

 

Når I har lavet en aftale, skal du i samarbejde med din AU-vejleder sørge for at lave en projektkontrakt i Kontraktgeneratoren. Kontrakten skal også godkendes af den uddannelsesansvarlige.

Det kan også være nyttigt at lave en skriftlig samarbejdsaftale med virksomheden. Brug f.eks. denne skabelon: Samarbejdsaftale.