Åbent projektarbejde

Om Åbent projektarbejde

Størstedelen af undervisningen består af selvstændigt projektarbejde forestået af de(n) studerende med støtte fra en faglig vejleder. Gennem en analyse af en problematik, skal der laves en problemformulering, som skal godkendes af vejlederen. Baseret på den studerendes udkast, skal der indgås aftale om en arbejds- og tidsplan. Der skal laves vejledningsaftaler, heriblandt skal de(n) studerende komme med et skriftligt udkast.

Rapporten kan laves i grupper. I så fald skal individuelle bidrag til rapporten være tydeligt identificerbare.

Rapporten må max være 15 sider for 5 ECTS, 25 sider for 10 ECTS og 35 sider for 15 ECTS.

Projektkontrakt

Om foråret skal der være indgået en projektkontrakt senest d. 01.03

Om efteråret skal der være indgået en projektkontrakt senest d. 01.10 

Kontrakten udfyldes med de obligatoriske oplysninger:

-       den studerendes oplysninger

-       navn og email på vejleder(e)

-       oplysninger om virksomheden (hvis projektet er et samarbejde med en virksomhed)

-       projektets titel (angiv bare en arbejdstitel du selv beslutter. Den endelige titel angives når projektet afleveres i DE)

-       rammer for projektet (antal ECTS og afleveringsfrist. Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden)

-       en problemformulering på 3-5 linjer

Link til Kontraktgenerator

Se en video om hvordan du udfylder en projektkontrakt

Aflevering og frist

Afleveringsdatoen aftales med vejleder og skrives ind i projektkontrakten. Projektet skal afleveres i eksamensperioden for det pågældende semester (for eksamensperioder, se Studieportalen under Eksamen -> Eksamensplaner -> Undervisning- og eksamensperioder).

Projektet skal afleveres i WISEflow senest kl. 13:00 på afleveringsdagen.