Erhvervsspecialet banede vejen for karrieren

Merethe Klint er cand. mag i musikvidenskab og dramaturgi fra 2006. I dag er hun selvstændig organisationskonsulent, og dette er i stor stil på grund af erhvervsspecialet.

Casen Merethe brugte i sit speciale, omhandlede den musikalske udvikling i Horsens, hvor byen formåede at trække verdensstjerner til. Merethe var interesseret i, hvordan det kunne lade sig gøre for en by som Horsens – især taget i betragtning af, at Aarhus ikke kunne, på trods af både musikvidenskab, konservatoriet og et langt større publikumsgrundlag i borgerne.

For at blive klogere på emnet, var Merethe i dialog med både det kommunale, det lokale musikliv, Frank Panduro som var direktør for Horsens Ny Teater samt den erhvervsklub, som bakkede op omkring Horsens Ny Teater.

Grib telefonen og gør noget ved det

For Merethe var telefonen det vigtigste værktøj – dén og netværket suppleret med gåpåmod og engagement. Én person blev hurtigt til flere, og sådan kom det i stand.

”Det var at tage fat i de forskellige instanser, og når jeg talte med en medarbejder fra det ene område, så kunne de hjælpe mig videre til relevante personer i det andet område.”

”Det var en utrolig spændende proces, hvor jeg fik lov til at komme tæt på alle interessenterne, og de var meget villige til at dele ud af deres erfaringer og hele den historiske udvikling, som viste sig at gå forud for, at det kunne lade sig gøre at arrangere disse store koncerter.”

Hvorfor erhvervsspeciale?

Merethe skrev speciale i samarbejde med Horsens og de forskellige aktører i byen. Det var vigtigt for hende, at arbejde med et rigtigt projekt og ”rigtige” mennesker i specialeprocessen.

”For mig var der en stor risiko for, at specialeprocessen godt kunne blive meget teoretisk og ensom, hvis jeg skrev et ”klassisk” speciale om et bestemt musikfænomen eller en bestemt periodemæssig udvikling.”

Ved at arbejde med en konkret opgave, var Merethe ikke kun forpligtet over for sig selv og hendes vejleder, men også over for de mennesker, der bidrog til specialeprocessen. På den måde blev et godt resultat mere værdifuldt for Merethe.

Specialet var forgænger for karrierevejen

”Jeg har fået hele min karriere ud af det.”

I processen blev det klart for Merethe, at der er inspiration at hente, på tværs af henholdsvis kulturliv, erhvervsliv og det offentlige – her tænkes i forhold til måden man arbejder på i de forskellige sektorer. Her blev Merethe opmærksom på et videns-gab, som alle tre områder kan udnytte til deres fordel.

”Derfor har jeg siden arbejdet med organisationsudvikling, hvor måden at tænke og samarbejde på i musikken, altid har været et omdrejningspunkt og inspirationsfelt, når jeg arbejder med både offentlige og private organisationer.”

”Samtidig begyndte jeg også at forstå, hvor jeg havde mine egne ”blind-spots” og vidensmæssige huller. Eksempelvis begyndte jeg at forstå, hvor vigtigt det var at kunne tænke og agere forretningsorienteret, hvis jeg ville gøre brug af mine værktøjer fra musikken i en erhvervssammenhæng. Jeg lærte også, at det der var indlysende for mig, var at skabe sammenhæng på tværs af brancher og sektorer. Dette var til dels ikke helt så enkel, som jeg havde forestillet mig og dels var det heller ikke nødvendigvis indlysende for de øvrige involverede. Så mit efterfølgende arbejde har også været (og er) at forklare hvordan inspiration fra musikken, kan forbedre en forretning. Det er afgørende for det organisatoriske arbejde, at vi tænker meget mere i organisatoriske helheder, end det desværre er tilfældet i en del organisationer.”

Merethe har i sær fået analytiske kompetencer ud af specialet: ”At vurdere en situation, koble viden og værktøjer fra forskellige verdner sammen, så de giver værdi på en helt ny måde og for alle parter.”

Overgangen fra studie til job

Merethe startede som ansat i en lille konsulent virksomhed, der blandt andet laver kurser for organisationer, ved at benytte sig af kompetencer fra de kreative fag. Merethes mission, om at arbejde organisatorisk i krydsfeltet imellem musikken og erhvervslivet, krævede mere decideret erhvervserfaring og derfor søgte hun en stilling hos A. P. Møller – Mærsk, og blev ansat.

”Min tid hos Mærsk var meget lærerig, og jeg blev meget klogere på, hvilke behov erhvervslivet har, hvilket fokus de har og ikke mindst hvordan de italesætter forskellige problematikker. Det er utrolig gavnligt for mig i mit arbejde i dag. Hen ad vejen i min ansættelse hos Mærsk fik jeg lov til at lave organisationsudvikling, hvor jeg brugte det mind-set og de redskaber, som bliver brugt i musikken. Det skabte de forretningsmæssige resultater, som er nødvendige, for at få gennemslagskraft i erhvervslivet.”

Ansættelsen ved Mærsk åbnede Merethes øjne for, at hvis hun kunne få medarbejderne her til at lave organisationsudvikling, ved hjælp af et musisk mindset, så kunne hun også gøre det andre steder.

”Dermed valgte jeg at blive selvstændig i 2012.”

Sidste år skrev jeg Merethe bogen ”LYT! – om samspil i organisationer”, som netop handler om emnet. Det har først og fremmest været en afklarende proces for Merethe, og samtidig er det, kunne fortælle, at man har skrevet en bog sit arbejde et godt visitkort.

Gode råd omkring erhvervsspecialet

”Hold ikke dine idéer tilbage. Vær omvendt opmærksom på, at du formentlig skal ”downsize” det, du tænker er naturlige skridt i processen – det er vigtigt at kunne beskrive dem i den situation, som din erhvervssamarbejdspartner står i.

På samme måde er det vigtigt at have forståelse for kulturen, sproget og den situation, der præger det pågældende sted. Så slå ørerne ud og LYT - både helt konkret og lavpraktisk og i mere overført betydning.”

Og husk. Flere vigtige overvejelser

”Det er vigtigt, at du hele tiden tænker dig over i din modtagers tankesæt, for de har ingen forudsætninger for at sætte sig ind i dit tankesæt. Du er den, der skal bygge broen, og det tager noget tid og kræver en masse erkendelse fra din side også. De skridt og ideer man opleveler som relativt små, virker for udenforstående som utroligt store skridt. Så et åbent og nysgerrigt sind er i min optik afgørende, for at lykkes med missionen.”

Artiklen er skrevet i oktober 2018.

Merethe Klint

  • Dimissions år: 2006

  • Uddannelse: Cand. mag. i musikvidenskab og dramaturgi

  • Stilling: Selvstændig organisationskonsulent