Museumsinspektør ved Museum Midtjylland

En typisk arbejdsdag

Mit arbejde er meget projektorienteret, hvilket betyder, at jeg ind imellem bruger hele uger på at skrive og redigere tekst og andre gange står og maler midt om natten for at gøre klar til en udstillingsåbning. På en typisk arbejdsdag bruger jeg mest tid på tekstarbejde foran computeren – pressemeddelelser, referater, udkast til strategier, mailkorrespondancer – afløst af møder, workshops og lignende med kolleger og museets frivillige. 

Mine arbejdsopgaver

 • Brugerundersøgelse af museets besøgende
 • Kommunikation og markedsføring af museets aktiviteter
 • Redaktion af årbog

Min fedeste arbejdsopgave

At åbne en særudstilling efter intensivt arbejde med opsætning og formidling.

Min vej fra studie til job

Jeg havde bestemt ikke nogen master- eller femårsplan endsige drøm. Jeg var studentermedhjælper på Moesgaard-biblioteket og på Viborg - og Moesgaard Museum, men jeg havde også studiejobs, der pegede i andre retninger. Da jeg var blevet færdig som kandidat, søgte jeg et job med løntilskud på De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum, og det var sandsynligvis dét, der lagde kursen: Da Moesgaard Museum åbnede i nye bygninger, havde jeg et godt udgangspunkt for at arbejde med formidlingen af både etnografi og arkæologi. På Museum Midtjylland, hvor jeg tidligere havde været til ansættelsessamtale, sagde jeg ja tak til et vikariat, der gav mig mulighed for at arbejde mere alsidigt med museumsarbejde.

Det overraskede mig ved at gå fra studie til job

Det har overrasket mig meget, at min vigtigste evne er at kunne skrive korrekt dansk og engelsk.
Kald mig naiv: Det har chokeret mig, hvor meget jeg har været tilpasset skolevæsenet. Jeg har altid været ”den gode elev” – pligtopfyldende med gode karakterer, men uden det helt store selvstændige initiativ. Jeg oplever, at på arbejdsmarkedet (og i livet og verden) er disciplin og handlekraft betragteligt vigtigere end kreativitet og intellektuel eftertænksomhed. Og det er ok.

Min faglighed i spil

Jeg bruger antropologisk og etnografisk teori og metode på tre måder:

 • I arbejdet med formidling og kommunikation, der ganske vist er en almen humanistisk kompetence, sikrer antropologien et kritisk fokus på modtageren eller målgruppen.
 • Feltarbejde og interviews som metode i brugerundersøgelser.
 • Konkret viden om kulturer og kulturhistorie – om mennesket som kulturelt og socialt væsen.

Et godt arbejdsliv er

 • At der er nogen (nogle slutbrugere), der får gavn af det, jeg bruger min tid på.
 • At have et fundament af kompetencer (at føle mig god til noget) og samtidig blive udfordret og lære nyt.
 • At have gode kolleger og indgå i inspirerende samarbejder med andre.

I fremtiden drømmer jeg om

 • At blive endnu skarpere på hvad jeg er specielt god til og bruge det i nye sammenhænge, at lave udstillinger og at formilde kulturhistorie, der gør alle mere oplyste, klogere og fredeligere

Et godt råd

Hvis du som mig var bange for arbejdsmarkedet, så frygt ikke. Det er bedre end dets rygte. Det skal nok gå.

Portrættet er fra februar 2016

Anne Line Trøllund Nielsen

 • Cand. Scient. i Antropologi

 • BA i Etnografi og Socialantropologi

 • Dimitteret i 2011

 • Museumsinspektør ved Museum Midtjylland

 • Find Anne på LinkedIn