Konsulent hos DGI's hovedkontor

En typisk arbejdsdag

Som konsulent i idrættens verden er arbejdsdagene altid meget varierende. En arbejdsuge er et mix mellem lange projektforløb samtidig med, at jeg skal være i stand til at løse og være konsulent på pludselig opstående opgaver og problematikker. I mit arbejde navigerer jeg altid mellem det politiske og administrative niveau med fokus på at have den rette tilgang til opgaven, uanset om min rolle er at være sparringspartner, idéskaber, konfliktløser, procesleder eller udvikler. Mit arbejdssted varierer også meget fra uge til uge, da jeg har møder med kollegaer i DGI’s landsdele og andre samarbejdspartnere i forskellige byer. En typisk arbejdsdag kræver derfor meget selvledelse, hvor der er tillid til, at jeg løser opgaven på min måde og søger sparring efter behov.

Mine arbejdsopgaver

• At udvikle og implementere uddannelsesstrategier i landsdelsorganisationerne under DGI samt inddrage undervisere og foreninger som slutbrugere i udviklingen af nye uddannelsestilbud

• At skabe målrettede udviklings- og læreprocesser på både individ-, gruppe- og organisationsniveau herunder understøtte landsdelenes arbejde samt indføre evaluering som læring på tværs af idrætter og uddannelser i DGI's landsdele

• At lede og implementere en forandringsproces mellem DGI Svømning og Dansk Svømmeunion. Væsentligste arbejdsopgaver er her facilitering af kick off arrangementer samt at motivere og engagere konsulenterne fra begge organisationer i et bæredygtigt og udviklende samarbejde

Den fedeste arbejdsopgave

En af mine største arbejdsmæssige succeser har været at facilitere en forandringsproces mellem DGI Svømning og Dansk Svømmeunion fra idégrundlag til udarbejdelse af projektbeskrivelse til implementering af projektets enkelte dele i begge organisationer. 

Min vej fra studie til job

I hele min studietid har jeg været aktiv som underviser og frivillig leder i en stor idrætsforening med 4.500 medlemmer. Under studiet har jeg også uddannet nye instruktører og udarbejdet uddannelsesmateriale i DGI-regi. I begge mine studiejobs har jeg haft en unik mulighed for at omsætte teori til praksis, opbygge et stort netværk og herigennem udvikle mig såvel fagligt som personligt.

Trods mine to studiejobs var min tid som jobsøgende en lang rejse gennem hele følelsesregisteret, hvor jeg flere gange undervejs kom ud af min komfortzone, som (heldigvis!) også flyttede sig i forløbet. I starten skulle jeg tage tilløb for blot at ringe til en kontaktperson på en opslået stilling for at blive klogere på jobbet. Jeg husker også tydeligt, at det krævede et par dages tilløb at banke på hoveddøren hos mine forældres genbo, som er HR-chef i en stor dansk koncern. Her håbede jeg på sparring til min jobsøgning, og HR-chefen gav meget mere end det. Hun gav sparring på mit CV, til flere ansøgninger og stillede tilmed gode spørgsmål, som gjorde mig klogere på min arbejdsprofil. Via mit netværk fik jeg tilbudt et praktikforhold og efterfølgende en midlertidig projektstilling hos konsulentvirksomheden Garuda. Her fik jeg nye kollegaer, som anbefalede mig at kontakte relevante personer i deres netværk.

I sommeren 2016 tog jeg efter længere overvejelse initiativ til flere kaffemøder, hvor jeg mødtes med helt fremmede fra HR-branchen på caféer ude i byen eller måske mødtes med personer, hvor vi havde en fælles bekendt. Efter et længere tilløb tog jeg sågar kontakt til min fars to fætre, som han på daværende tidspunkt ikke havde haft kontakt til i mange år. De to fætre var begge direktører i en stor nordisk virksomhed. De var begge meget imødekommende og gennem flere coachende møder, gav de mig et indblik i arbejdsmarkedet og anbefalede mig at tage kontakt til flere i deres netværk. Flere af kaffemøderne udløste nye møder; og med tiden var møderne noget af det mest givende som jobsøgende. Som opfølgning på mine møder har jeg løbende sendt personlige hilsner ved forskellige milepæle såsom praktikstart, sommerferie og jul. Jeg finder det stadig vigtigt at vedligeholde mit netværk og bruger jævnligt tid herpå.

Via netværk blev jeg i sensommeren 2016 headhuntet til et barselsvikariat på DGI's hovedkontor, hvor stillingen blev skræddersyet til mine kompetencer. Ved at gå 100 % ind i vikariatet fra første dag og arbejde målrettet med at synliggøre mine kompetencer og resultater samt opsøge nye tværfaglige projekter, fik jeg efter et års barselsvikariat tilbudt en fastansættelse hos DGI.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Den hårdeste tid var perioden mellem studiets afslutning og til at blive en del af arbejdsmarkedet både i form af min projektstilling og mit barselsvikariat. Efterfølgende måtte jeg sande, at uvisheden også var hård i vikariatet, for hvordan ser fremtiden ud, når vikariatet udløber? Der er dog ingen tvivl om, at min overgang til arbejdsmarkedet har været nemmere ved, at jeg er blevet rekrutteret via netværk. Her har min chef eller nærmeste kollega fra start vist fuld tillid til, at jeg var den helt rigtige til at varetage stillingen og samtidig fra start givet mig et stort ansvar.

Min faglighed i spil

Fra mit studie bruger jeg dagligt min viden om uddannelse, udvikling, videndeling, læring og forandringsledelse i de forskellige arbejdsprocesser, som jeg faciliterer. Det er enormt spændende at arbejde med uddannelse og udvikling i en politisk styret organisation, hvor min uddannelse har givet mig en faglig ballast. For at jeg kan lykkedes med mine opgaver, bringer jeg også mine personlige kompetencer i spil såsom min evne til at træffe beslutninger både alene og sammen med andre og naturligt tage førertrøjen på, når det er nødvendigt.

Et godt arbejdsliv er

Jeg trives i et job med udfordringer, variation, tillid, ansvar og indflydelse. For mig er et godt arbejdsliv forbundet med, at jeg kan gøre en forskel, bruge mine kompetencer samt udvikle mig både fagligt og personligt. Derudover motiveres jeg af teamsamarbejde, gode kollegaer og et arbejdsmiljø med godt humør og højt til loftet.

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg vil i mit nuværende job gerne fortsætte med at udvikle mine lederkompetencer, så jeg med tiden kan arbejde hen imod jobs med endnu større indflydelse og ledelsesmæssigt ansvar indenfor samme eller en anden branche. 

Et godt råd

Et godt råd er at være bevidst om, hvordan du kan sætte dine teoretiske kompetencer i spil under studiet. Derudover skal du også være bevidst om, hvilket netværk du har eller skal arbejde henimod at få. Netværk handler ikke nødvendigvis om status men også om dialog og at skabe veje til nye bekendtskaber og lærerige snakke. At udvide og vedligeholde sit netværk kan i starten være grænseoverskridende, men allerede efter de første møder bliver det meget nemmere. Der findes mange hjælpsomme og kompetente mennesker i nærmiljøet, hvor kunsten er at få øjnene op for dem og ikke mindst at tage tilløbet til at kontakte dem.  

Som jobsøgende skal man heller ikke være for fokuseret på, at der kun er en eller få opgaver, som man ønsker at beskæftige sig med. Stort set alle jobs indeholder forskellige typer opgaver, og man skal med smil på læben kunne løse forskellige typer arbejdsopgaver.

Artiklen er skrevet i april 2018

Anne Rørbek Bomberg

  • Cand.soc i Uddannelsesvidenskab

  • Dimitteret i 2015

  • Konsulent hos DGI's hovedkontor

  • Find Anne på LinkedIn