Konsulent for Musikkens Værdi, Koda

En typisk arbejdsdag

En typisk arbejdsdag kan indeholde mange forskellige typer opgaver. Det er mit job at samle, skabe og formidle viden om musikkens værdi til Kodas mange forskellige kunder, som bruger musik. Det gør jeg bl.a. ved at indsamle kundecases, om hvordan fx forretninger bruger musik, og hvordan musikken kan skabe værdi som strategisk værktøj for forretningerne. Alt det content jeg samler ind fra videnskabelige artikler, kundecases, undersøgelser mv., formidler jeg i vores nyhedsbrev, web og øvrige touch-point, hvor kunderne er i kontakt med Koda. Så udover at indsamle indhold går mange af mine opgaver også på at udvikle, hvordan vi formidler, og gør det relevant for vores kunder. Målet er at skabe en værdifuld kunderejse, som fortæller om hvorfor musik betaler sig, og hvordan man kan få mere ud af musikken. 

Mine arbejdsopgaver

  • Planlægge og udvikle nye marketingkampagner
  • Indsamle og skabe relevant indhold om musikkens værdi
  • Kundenyhedsbrev, web-redigering, vedligeholdelse af øvrig materiale til kunder mv.

Min fedeste arbejdsopgave

Den fedeste opgave - som også er den store udfordring - er den overordnede opgave, der gælder for alle mine arbejdsopgaver: At sikre at vores kunder får budskabet om musikkens værdi, og at musik betaler sig. Det er stor succes, når vi kan se, at den måde vi kommunikerer på, og det indhold vi formidler, er med til at øge forståelsen for, hvorfor man skal have en aftale med Koda, når man bruger musik, og at musik skaber værdi. De rigtig fede arbejdsopgaver er dem, hvor vi starter med analysen af kundens adfærd og ser på forskellige tendenser, som kan være benspænd til udviklingen af de nye tiltag, som vi kan skabe i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 

Min vej fra studie til job

Vejen fra studiet til mit nuværende job var en jobansøgning og to samtaler. Heldigvis var timingen rigtig god, for jeg så jobopslaget netop, som jeg var ved at afslutte mit speciale. Under min studietid har jeg hele tiden haft øje for hvilke jobs, jeg kunne forestille mig, når jeg blev færdiguddannet. Det gjorde jeg ved at have forskellige praktikforløb, frivilligt arbejde og studiejobs inden for krydsfeltet kultur-erhverv, som jeg altid har interesseret mig meget for. Og det har helt sikkert været en fordel, at jeg allerede kendte branchen og erhvervslivet inden jeg skulle søge mit første fuldtidsjob. 

Det overraskede mig, da jeg gik fra studie til job

At det hele er meget 8-16-agtigt. Og at det ikke er helt så fleksibelt, som dengang jeg var studerende. Men efter noget tid så jeg også hurtigt fordelene ved det. Og jeg blev positivt overrasket over, hvor meget man kan lære ved at arbejde sammen med andre, der har en helt anden viden og baggrund end en selv. 

Min faglighed i spil

Jeg bruger min uddannelse hver dag i mit arbejdsliv. Fra oplevelsesøkonomi er det generelt den måde, man lærer at tænke på, og metoderne der er i spil - alt fra små workshop-metoder til projektplanlægning og idéudvikling. Musikkens værdi er netop oplevelsesøkonomi, for det handler om, hvordan et immaterielt værktøj kan påvirke både social, kulturel og kroner/øre økonomi. Så teorierne fra oplevelsesøkonomi er helt naturligt i spil, når jeg arbejder med musikkens værdi.

Et godt arbejdsliv er

Det betyder rigtig meget. Jeg synes det er vigtigt at have et godt arbejdsliv - både fagligt og socialt. Jeg bliver motiveret af faglige udfordringer og et positivt socialt miljø. Og i mit job har jeg heldigvis begge dele.

I fremtiden drømmer jeg om

Jeg drømmer om at få flere udfordringer og udvikle nye projekter, der skaber værdi for andre. Jeg er meget optaget af krydsfeltet mellem kultur-erhverv, og hvordan kreative kræfter og kommercielle strategier kan arbejde sammen og skabe merværdi. Og så håber jeg at kunne lære nyt fra forskellige mennesker med anden viden og erfaring, end den jeg har - og jeg glæder mig til selv at kunne give min erfaring videre til andre. 

Et godt råd

Prøv jeres job-drømme af, imens I er studerende. Find et relevant studiejob, praktik eller frivilligt arbejde, hvor I kan prøve kræfter med de opgaver, som I forestiller jer at få, når I er færdiguddannet. Spørg ind til det I gerne vil vide mere om, mød nye spændende mennesker og lær erhvervslivets melodi at kende. Jeg lærer noget nyt hver dag, og det er aldrig for tidligt at komme i gang med at få erfaring - så go for it!

Portrættet er fra august 2016

Sara Porskrog

  • Cand. mag. i Oplevelsesøkonomi

  • BA i Musikvidenskab

  • Dimitteret i 2014

  • Konsulent for Musikkens Værdi, Koda 

  • Find Sara på LinkedIn