Pludselig kunne jeg alt og ingenting

Ane Sønderskov Thomsen var som nyuddannet overrasket over følelsen af at kunne alt og ingenting på samme tid. Derfor begyndte hun at skyde med spredehagl i jobsøgningsprocessen.

En typisk arbejdsdag

Wileys afdeling i København beskæftiger sig primært med udgivelse af akademiske tidsskrifter, og jeg er forlagsassistent på 34 af disse. Opgaverne på et forlag er i nogen grad årstidsafhængige, og for tiden vil en typisk dag primært dreje sig om planlægningen af årlige redaktionsmøder, der gerne afholdes i forbindelse med større, internationale konferencer. Jeg står for den praktiske planlægning, dvs. lokalebooking, catering, invitationer osv., samt forberedelsen af Wileys præsentationsmateriale til møderne. Lejlighedsvist vil jeg også selv deltage i konferencerne, men jeg er overvejende involveret i planlægningsfasen. En almindelig dag vil altså typisk foregå foran skærmen, afbrudt af diverse træning og møder med redaktører eller kollegaer fra Wileys andre afdelinger. De fleste dage vil jeg også løbende skulle løse opgaver knyttet til den daglige drift af tidsskrifterne, så på trods af den årstidsafhængige fokus på et enkelt område, er mine dage sjældent ens.

Mine arbejdsopgaver

 • Forberedelse af rapporter, såsom bibliometriske analyser eller oversigter over peer review- og produktionsprocesser.
 • Tilbudsgivning og koordinering i forbindelse med salg af supplerende udgivelser i de enkelte tidsskrifter.
 • Webredigering

Den fedeste arbejdsopgave

Jeg har kun haft min nuværende stilling fire måneder, så jeg har endnu ikke identificeret en yndlingsopgave. I øjeblikket har alt nyhedens interesse for mig, og jeg synes, at det er virkelig spændende at få et indblik i forlagsverdenen og samspillet mellem forretning og forskning.

Min vej fra studie til job

Min internationale profil har betydet meget på vejen til mit nuværende job. Efter at være dimitteret, tilbragte jeg tre år som projektkoordinator på Niels Brocks internationale kontor. Min egen baggrund som udvekslingsstuderende og erfaring med interkulturel kommunikation var de primære årsager til, at jeg fik denne stilling. Derudover havde mine praktikophold på hhv. Generalkonsulatet i Shanghai og Kulturinstituttet i Beijing givet mig værdifuld erfaring med administration og projektkoordinering i et internationalt miljø, og jeg kunne derfor byde ind med mere end mit eksamensbevis. Denne erfaring blev naturligvis udvidet i løbet af mine tre år på Niels Brock, og da jeg fik behov for nye udfordringer, rykkede jeg videre til Wiley.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Som nyuddannet blev jeg overrasket over følelsen af at kunne alt og ingenting på samme tid. Pludselig føltes min akademiske baggrund meget bred og jeg var usikker på hvilken vej jeg skulle gå. Så jeg skød med spredehagl! Selve overgangen til at have et fast arbejde bød ikke på de store overraskelser, da jeg tidligere havde haft både fuldtidspraktik og studiejob. Dog har der været visse nostalgiske tilbageblik på den fleksible studietid med uendeligt lange sommerferier og en hverdag der ikke fulgte strukturen 9-17.

Min faglighed i spil

Udover det førnævnte internationale fokus, har evnen til at researche, strukturere og kommunikere information haft stor betydning i mit arbejdsliv. Blandingen af kritisk og kreativ tænkning, som er kendetegnende for de humanistiske uddannelser, har også rustet mig til at identificere og løse problemer i såvel i mit daglige arbejde som i mere overordnede processer.

Et godt arbejdsliv er

 • Et rart og fleksibelt arbejdsmiljø med gode kollegaer.
 • Spændende og udviklende opgaver.
 • Udfordring og ansvar med en forholdsvist synlig karrierevej.

I fremtiden drømmer jeg om

At få mere indsigt i forlagsbranchen og med tiden få det fulde ansvar for mine egne tidsskrifter. Særligt vil jeg gerne beskæftige mig med det mere strategiske plan i forbindelse med research af det nuværende marked og opstart af nye tidsskrifter.

Et godt råd

Sørg for at supplere studierne med studiejobs, praktik eller lignende. Både for at gøre dig attraktiv over for arbejdsmarkedet, men også for at prøve dig selv af og afklare hvilken retning du vil følge i fremtiden. Og husk generelt at nyde studietiden!

Artiklen er skrevet i maj 2017

Ane Sønderskov Thomsen

 • Uddannelse: Cand.mag.
  i Internationale Studier

 • Dimitteret: 2013

 • Stilling: Journals Publishing Assistant

 • Virksomhed: John Wiley & Sons

 • Find Ane på LinkedIn