Erfaring under studiet er essentielt

Ifølge Marete Juel Povlsen, er det vigtigt at få erfaring imens man studerer. Det kan både ske gennem frivilligt arbejde, et studiejob eller et projektsamarbejde.

En typisk arbejdsdag

En typisk arbejdsdag for mig indebærer et møde med en eller flere frivillige, som jeg arbejder tæt sammen med. Vi planlægger og evaluerer forskellige dialogaktiviteter på disse møder. Derudover har jeg ofte et møde med kollegaer i Danmission, hvor vi fx arbejder med strategi og visioner for de kommende år. Da jeg arbejder med frivillige, har jeg ofte aftenmøder eller dialogarrangementer om aftenen. I forlængelse af de mange dialogaktiviteter er der forud for disse en masse planlægning og forberedelse. Efter afholdelsen af et arrangement skal der laves evaluering, regnskab og opfølgning på deltagerne. For at kunne arrangere disse dialogarrangementer, er det vigtigt at have et godt interreligiøst netværk. Derfor er det centralt for mig, at jeg løbende mødes med forskellige trosretninger og spirituelle bevægelser.

Mine arbejdsopgaver

  • Koordinere frivilligt dialognetværk i Aarhus og København
  • Planlægge, afholde og undervise på kursus i dialog 'Dialogpiloterne'
  • Arbejde med og redigering af Magasinet IKON

Min fedeste arbejdsopgave

At arrangere 'Dialogpiloterne' - et kursus i dialog, som har til formål at give deltagerne redskaber til at møde mangfoldighed, og det der er anderledes end dem selv med nysgerrighed og tillid. Samtidig får deltagerne konkret vejledning i selv at afholde en dialogworkshop. Det afholdes skiftevis i Aarhus og København en gang om året.

Min vej fra studie til job

Jeg startede på teologi i 2006. Efter et par år søgte jeg om at komme med på en studietur til Leicester, hvor den ene halvdel af deltagerne var kristne og den anden muslimer. IKON var arrangører på denne rejse, og jeg deltog den efterfølgende sommer i kurset 'Dialogpiloterne', da jeg gerne ville lære mere om at være i dialog. I 2010 blev jeg ansat som studentermedarbejder i IKON. I 2011 var jeg i Betlehem i praktik ved det internationale center, hvor jeg var med til at arrangere en teologisk konference. Da jeg blev færdig med teologi og det efterfølgende pastoralseminarium, blev jeg ansat i en fuldtidsstilling i Danmission og med ansvar for bl.a. IKON.

Det overraskede mig i overgangen fra studie til job

Glæden ved at have fokus på én ting, nemlig arbejdet. I min studietid havde jeg mange forskellige interesser med studie, frivilligt arbejde og studiejob.  

Min faglighed i spil

Min uddannelse som teolog bruger jeg fx, når jeg planlægger og afholder dialogarrangementer samt er i dialog. At have en dyb forståelse for teologi, kristendom, Biblen og andre religiøse tekster er afgørende. Derudover lærte jeg på teologi at skabe overblik over store mængder materiale, og det er generelt en hjælp i arbejdet.

Et godt arbejdsliv er

At jeg finder glæde og motivation i mine daglige arbejdsopgaver og brænder for formålet med mit arbejde.

I fremtiden drømmer jeg om

At mit område med religionsdialog og trosmøde får en bredere appel i samfundet.

Et godt råd

Jeg har oplevet vigtigheden af både at engagere sig i frivilligt arbejde og om muligt få et studiejob, som er relevant for dit studie. Samtidig er det vigtigt at engagere sig i det, man brænder for - det er der, man er bedst.

Artiklen er skrevet i april 2016

Merete Juel Povlsen

  • Uddannelse: Cand. theol.

  • Dimitteret: 2012

  • Stilling: Dialogkonsulent

  • Virksomhed: Danmission

  • Find Merete på LinkedIn