Cand.pæd’er sætter aftryk på arbejdsmarkedet

Lone Vieland Mortensen arbejder som projektleder på et projekt, hun selv har søsat i Silkeborg Kommune. Hendes faglige og personlige motivation baner vejen til succes og arbejdsglæde. Få hendes bedste tips til Cand.pæd’ere på vej på arbejdsmarkedet.


Lone Vieland Mortensen gik fra en baggrund som socialrådgiver med fast stilling som leder i Aarhus Kommune til kandidatuddannelsen i General Pædagogisk.

Skolebænken kaldte, da hun havde behov for et fagligt fundament i de arbejdsopgaver, hun besad.

I 2011 dimitterede hun. En masse teoretisk og metodisk viden rigere.

Specialesamarbejde førte til job
”Jeg har hele tiden læst ved siden af arbejdet. Vekselvirkningen mellem teori og praksis passer mig rigtig godt,” forklarer Lone, der opsagde sin lederstilling i Aarhus Kommune under kandidatstudierne.

Samarbejdet sluttede dog ikke. Lone skrev sit speciale med afsæt i implementering af en ny måde at arbejde med anbringelser i Aarhus Kommune. På den måde kunne hun bringe teori og praksis tættere på hinanden. Derudover havde hun fra start i sigte at bruge specialet aktivt i sin jobsøgning.

En ledig konsulentstilling i Silkeborg Kommunes afdeling for Børn og Unge blev Lones vej tilbage på arbejdsmarkedet. Specialeresultaterne blev fremlagt og jobbet blev hendes.

En typisk arbejdsdag
Lone har selv skabt det job, hun har i dag. Der gik nemlig ikke længe før, at hun, i samarbejde med en kollega fra Silkeborg Kommune, igangsatte et nyt projekt, der forsøger sig med helhedsorienterede indsatser i familier i udsatte positioner. Det projekt er Lone i dag projektleder på med medarbejderansvar.

”Heri er der mange forskelligartede opgaver, der arbejdes med forandringsprocesser, civilsamfundsudvikling, implementering af nye og andre metoder, tværfaglighed, professionsudvikling, medarbejdernes måde at udarbejde en praksis som giver værdi i samarbejdet med familierne, dokumentation, effekt med videre,” fortæller Lone og fortsætter:

”Det betyder, at jeg bruger rigtig meget tid sammen med medarbejderne. Både i forhold til at demonstrere praksis, udvikle dem og facilitere supervision.”

Organisationsudvikling, evaluering og utallige møder hører også til Lones arbejdsopgaver. Hun understreger, at en typisk arbejdsdag bestemt ikke kun foregår bag computerskærmen.

Fagligt og personligt motiveret
”At arbejde med noget, jeg selv har været med til at designe, er ubeskriveligt fedt,” fortæller Lone, der føler sig heldig at besidde en stilling, der giver stor arbejdsglæde og samtidig udfordrer hende fagligt.

Lones personlige motivation går hånd i hånd med den faglige. Hun motiveres af at se, hvordan medarbejderne vokser, familier frigøres af systemet og børnene opnår bedre trivsel.

Flowet er afgørende i arbejdslivet, forklarer Lone. Hendes arbejde er betydningsfuldt for hende. Hun ser ikke altid på sit arbejde, som arbejde. Det er noget, hun er optaget af. Lever og vokser med.  

Balance i arbejds- og privatliv
”Et godt arbejdsliv er at turde være i udvikling. Og også være det sammen med familien,” forklarer Lone, der er mor til et tvillingehold, hun fik under kandidatstudiet.

Det er ingen hemmelighed, at det kan være en udfordring at balancere mellem familie og arbejde for Lone. Hun fastslår dog, at det er vigtigt, vores børn ser, at vi brænder for vores arbejde. At vi kan lide det, vi laver.

”Det er afgørende for, at de kan forstå, hvorfor vi af og til prioriterer arbejdet så højt,” forklarer hun.

Lone er dog ikke i tvivl om, at familielivet er øverst på prioriteringslivet. Dernæst kommer arbejder og den Master-uddannelse, hun er i gang med at tage. 

Det skal en Cand.pæd’er vide
Lone rekruttere løbende Cand.pæd’ere til sit projekt. Så spids ører, hvis du ville have et godt tip med på vejen.

  1. Det er vigtigt at bringe de metoder i spil, man har fra sin kandidatuddannelse og overføre dem til praksis.
  2. Nysgerrighed, engagement og udviklingspotentiale er noget, Lone vægter højt, når hun ansætter nye medarbejdere.
  3. Erfaring er selvfølgelig godt, fastslår Lone. Den erfaring kan sagtens opnås gennem specialeskrivningen og gennem løbende overvejelser om forholdet mellem teori og praksis.

Sidst men ikke mindst pointerer Lone, at der ikke er mange stillingsopslag målrettet Cand.pæd’ere. Hun opfordrer derfor til, at man ser dybere ind i stillingerne og gøre opmærksom på sig selv:

”Du skal ikke kunne alt på opgavelisten – du kan lære det, du ikke kan. Det er din metode, der er central.”