Frivilligt arbejde giver tro på sig selv og udvikler kompetencer

Nina Borgbjerg Møller læser til dagligt Digital design, hvor hun er i gang med 5. semester. Udover studiet bruger hun tid som frivillig i ODDS - Organisation for Digital design-studerende, hvor hun arbejder med alt fra økonomi til planlægning af Case Competition til tovholder på sociale arrangementer. Vi har taget en snak med Nina omkring det frivillige arbejde.

 

Hvor længe har du været frivillig?

Det har jeg været siden min studiestart. Organisationen jeg er i har været ikke-eksisterende i lang tid, og derfor ville de gerne have nye frivillige til at skubbe liv i tingene.

Hvordan opstod idéen om, at du ville være frivillig?

Repræsentanter fra ODDS kom i vores rus-uge og fortalte om organisationen, deres arbejde og hvordan det var at være frivillig. Det blev tydeligt for mig, at der var mulighed for at lave mindre ting, så man ikke sagde ja til så meget ad gangen. Så det skræmte mig ikke væk, fordi jeg meget nemt kunne være med på det niveau, jeg selv ville.

Hvad består dine arbejdsopgaver i?

Jeg er kasserer i organisationen nu, hvor jeg håndterer økonomi, søger sponsorater og planlægger større arrangementer blandt andet Case Competition. Jeg laver også sociale arrangementer og en masse praktiske ting omkring det, såsom at lave Facebookopslag og hænge plakater op.

Lever opgaverne op til dine forventninger?

Det synes jeg. Èn ting er, at det er fedt at kunne være med til at planlægge og afholde arrangementer, jeg selv synes er interessante. Derudover er det sociale bånd en vigtig faktor, jeg er meget glad for. Vi er et relativt lille studie, så gennem det frivillige arbejde får jeg en masse socialt på tværs af årgangene. I forlængelse af det, er det givende at kunne være med til at sprede det sociale på studiet.

Hvordan giver dit frivilligjob dig mulighed for at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil? 

Jeg var i starten med til at planlægge virksomhedsbesøg, og disse besøg var meget brugbare i forhold til at belyse, hvad jeg kan bruge min faglighed til efter studiet. Som sagt er jeg også med til at planlægge Case Competition, og det er virkeligt fedt at bruge mine kompetencer til selve planlægnings-arbejdet, ligesom det igen giver meget værdi at kunne se, hvad min faglighed kan bruges til på arbejdsmarkedet.

Gennem de sociale arrangementer, jeg er med til at lave, lærer jeg mange nye mennesker at kende. Også mennesker jeg normalt måske ikke ville snakke med. Der er sjovt at hører, hvad der rører sig og interesserer forskellige, og jeg lære at favne mange forskellige typer mennesker, og jeg får mulighed for at udvikle mit netværk og vennegruppe.

Hvilken værdi giver dit frivilligjob dig – både fagligt og personligt?

Det giver mig rigtig meget overskud, og det får mig til at slappe af i min egen person og min faglighed. Det giver mig tro på mine egne evner og kompetencer. Personligt kan jeg mærke, at det betyder meget for mig at kunne give noget til det studiemiljø, jeg selv er rigtig glad for, og det betyder meget at kunne hjælpe de nye studerende, så de får et ligeså fedt bånd til studiet.

Hvad er dine fedeste arbejdsopgaver?

Det er nok at planlægge og afholde arrangementer, hvor jeg oplever, det hele går op i en højere enhed. Jeg lægger meget arbejde i det, og når det så går godt, så giver det enorm energi. Dét at opleve, at ens arbejde, og den energi man lægger i det betaler sig, det er bare super fedt. 

Derudover er bestyrelsesmøderne altid spændende og hyggeligt, så det hele overordnet er virkeligt godt.

Hvis du skulle rekruttere nye medarbejdere, hvad ville du så lægge vægt på?

At være frivillig giver en tro på en selv, og at man godt kan. Som frivillig får man netop mulighed for at arbejde praktisk med tingene, og det er dét med at gøre noget, hvor man find ud af, at man sagtens kan. Det kan virke skræmmende at skulle tage ansvar og stå på mål for noget, men det er kun styrkende og lærerigt, og i sidste ende giver det tro og motivation.

Det at være engageret i noget kan man komme langt med. Hvis du for eksempel nørder meget med et område eller er interesseret i noget bestemt, så kan du gennem frivilligt arbejde finde andre med samme interesse og dele det med andre. Det er en opløftende følelse.

Gode råd til andre der overvejer at blive frivillig:

Det lyder så kliche, men gør det. Det er okay at være nervøs, men tro på det og gør det. Det giver dig så meget i det lange løb. På studiet kommer du til at snakke med så mange nye mennesker, og du vil altid føle dig velkommen, og du får også nye kompetencer - ikke kun inden for dit fagområde, men for flere områder. Så tro på dig selv og gør det, er mit bedste råd.

Artiklen er skrevet i november 2019.

Om Nina Borgbjerg Møller

Uddannelse: Digital design 
Semester: 5. semester