Campus Åbogade

Nedenfor finder du praktiske oplysninger om Åbogade 40.

Adgang til bygningen

 

Til og fra Åbogade 40

Find vej

Åbogade 40
8200 Aarhus N
Bygning 5794

Vareindlevering
Katrinebjergvej 95
8200 Aarhus N

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Adgang til bygningen

Adgang

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. 

Du kan få adgang til bygningerne uden for åbningstid ved at aktivere dit studiekort, så det også fungerer som et adgangskort. Du skal bruge din pinkode efterfulgt af #.

IT-support, print og trådløst internet

IT-support

Den nærmeste IT-helpdesk ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028. Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.  

Printer

Trådløst netværk

Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

Kantine

Der er mulighed for at benytte to kantiner. Den store kantine i bygning 5520, Åbogade 15, Incuba Science Park, og et mindre caféudsalg i Nygaardbygningen, Finlandsgade 21.  

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/institutnavn, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Sikkerhed

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17