Laboratoriesikkerhed

Det er vigtigt, at man kender de basale sikkerhedsforanstaltninger inden for laboratoriearbejde, inden man går i et laboratorie for at udføre kemisk og bioteknologisk arbejde. Vi afholder et sikkerhedskursus for alle førsteårsstuderende, der sikrer, at du har fået den grundlæggende sikkerhedsinstruktion. Kurset omhandler din og dine kollegaers laboratoriesikkerhed, er det vigtigt, at du er aktiv i kurset og tilegner dig stoffet – det er trods alt din egen og dine medstuderendes sikkerhed det gælder. Der er mødepligt til sikkerhedskurset, og alle øvelsesmoduler og quiz skal gennemføres for at beholde adgangen til laboratorierne. Du kan her genopfriske din viden om sikkerheden i laboratoriet ved at se videoerne fra Københavns Universitet og svare på deres quiz spørgsmål. Vær opmærksom på at vi bruger databasen KIROS og ikke Kemibrug, som der henvises til i videoerne. Der kan være små varianter af vores regler, så læs også vort eget sikkerhedskompendium.