Bachelorprojekt, speciale og R&D-projekt

Bachelorprojekt for civilingeniører, R&D-projekt og speciale

Fælles for bachelorprojekt for civilingeniører, R&D-projekt og speciale er, at det er dine selvstændige forskningsprojekter, der udvikler helt ny viden. Alle projekter kan udføres i en forskningsgruppe på universitetet, eller de kan udføres i en virksomhed understøttet af en universitetsvejleder med videnskabelig indsigt. Hvis du ønsker at udføre dit projekt i en virksomhed, skal du forinden indgå en aftale med en relevant universitetsvejleder. Sammen med vejlederen kan I identificere relevante virksomheder. Vi opfordrer alle vores studerende til, at de som minimum har ét projekt i en forskningsgruppe på universitetet og ét projekt i samarbejde med en virksomhed.

Inspiration til projektideer

Som inspiration til dine projekter kan du læse mere om de forskellige forskningsområder på din institutside eller orientere dig i Brightspace, kigge i de forskellige sektioners pjece om studenterprojekter eller du kan tale med forskningsgrupperne. Når du har fundet en interessant forskningsgruppe, kan du sende forskeren en e-mail eller besøge vedkommen på deres kontorer for at få en uformel snak om ideer og forventninger.

Projekterne kan gennemføres på mange måder, her skal blot gives nogle eksempler på, hvorledes dette kan gøres i praksis:

  • Et rent eksperimentelt projekt, hvor den studerende på basis af et forudgående litteraturstudium belyser en problemstilling ved eksperimentelt arbejde. Ved eksperimentelt arbejde skal dette forstås i bred forstand, dvs. både som arbejde i et laboratorium eller et værksted og som forsøg, der løses ved brug af computer, f.eks ved simulering, modellering mm. Projektet kan både udføres på universitet eller ved en virksomhed
  • Et rent litteraturprojekt. Dette kan igen gøres på flere måder, så det følgende er blot et eksempel på denne projektform. Den studerende bliver præsenteret for et fagligt relevant emne af vejlederen. Den studerende finder herefter litteratur, der belyser emnet. Litteraturen bliver kritisk gennemgået, sammenlignet og analyseret af studenten. Man kan f.eks. sammenligne og evaluere resultater fra forskellige studiers, som har brugt forskellige teknologier til at belyse samme problemstilling. Her ved kan data fra de forskellige studier vil blive sammenlignet for at se tendens og derved bringe ny viden. Endelig formidles hele konklusionen i bachelorprojektrapporten, der i dette tilfælde måske kommer til at minde om en review artikel.

Projektdag

2 gange årligt afholdes der projektdage, hvor studerende vil have mulighed for at høre hvilke lidt om nogle af de forskellige projekter man kan lave på BCE

Næste projektdag afholdes d. 3 oktober 2023 kl. 16-19. Til denne dag vil forskere fra BCE deltage, og I vil have mulighed for at snakke med dem om eventuelle projektmuligheder.