Campus Hangøvej 2

Nedenfor finder du praktiske oplysninger om Hangøvej 2.

Adgang til bygningen

Til og fra Hangøvej

Find vej

Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5250

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Adgang til bygningen

Adgang

Hovedindgangene til bygningen følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00.

Du kan få adgang til bygningerne uden for åbningstid ved at aktivere dit studiekort, så det også fungerer som et adgangskort. Du skal bruge din pinkode efterfulgt af #.

IT-support, print og trådløst internet

IT-support
Den nærmeste IT-helpdesk ligger i Nygaardbygningen, Finlandsgade 21-23, 1.sal, lokale 198.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00.

Printer


Trådløst netværk
Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/institutnavn, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Reservation af lokaler

Lokaler til bachelor- og kandidatprojekter

Registrerede grupper vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.


Undervisningslokaler

Undervisningslokaler bookes til undervisning af Nat-Tech Uddannelse.
Når lokalerne ikke er reserverede, kan de benyttes i forbindelse med studierelevante aktiviteter uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.


Individuelle studiearbejdspladser på Navitas

Hvem bor hvor på Navitas? På niveau 2 bor Maskinmesterskolen. På niveau 3 og 4 bor Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet. Studiearbejdspladser og læsepladser på gange og fællesarealer på de enkelte etager er primært forbeholdt de studerende og medarbejdere, der ”bor” på etagen. Det ”røde område” er derfor forbeholdt Maskinmesterskolen.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17