Rådet for ingeniørstuderende i Aarhus

RIA kan betragtes som et omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Rådet drives af frivillige ingeniørstuderene, som interessere sig for dit studie. Som ingeniørstuderende har man en masse fordele, når man støtter Rådet, som betalende medlem!

Rådet for ingeniørstuderende Aarhus, er paraply-forening for sociale udvalg samt alle studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. Rådet varetager de studiepolitiske og sociale interesser for ingeniørstuderende på AU Engineering.