Tips til søgning

Du skal selv tage kontakt til en virksomhed for at træffe en aftale om et erhvervsprojektforløb.
I enkelte tilfælde kan din vejleder hjælpe via dennes netværk. Men i langt de fleste tilfælde vil du selv skulle ud at opsøge mulighederne, finde og kontakte en virksomhed.
Selvom det umiddelbart kan virke lidt uoverskueligt, er det ikke så svært. Du får her et par tips til, hvordan du begynder din søgning.

  • Internetsøgning: Det er oplagt at anvende en basal søgning på nettet målrettet relevante søgeord inden for et specifikt område. På virksomhedens hjemmeside finder du ofte en oversigt over medarbejdere samt deres kontaktoplysninger. Nogle virksomheder har en hoved e-mailadresse, du kan skrive til. Personlige henvendelser er som hovedregel langt bedre, da det giver dig mulighed for at følge op telefonisk til en specifik person.
  • Netværk: Du kan overveje, om du har personer i dit netværk, der kan formidle kontakt til en egnet virksomhed. Måske kan du blive hjulpet videre af din vejleder, studiekammerater, familiemedlemmer, naboen, kollegaer i dit studiejob mv.
  • Sociale medier: Langt de fleste virksomheder er tilgængelige via sociale medier såsom Facebook og Twitter m.fl. Særlig LinkedIn bruges i arbejdsmæssige sammenhænge. De fleste virksomheder og organisationer har en profil på LinkedIn. Her bruges de personlige profiler ofte i stedet for visitkort, derfor er det en god ide, at du opretter din egen profil. Du kan bruge LinkedIn til både at finde virksomheder og konkrete kontaktpersoner. Her finder du let f.eks. tidligere studerende, og du kan se, hvor de arbejder i dag og inden for hvilket område. Du kan også selv lægge et opslag op med en beskrivelse af dit formål. Husk kontaktinformationer. Lad dit netværk dele dit opslag.
  • Institut for Bioscience har en lukket gruppe på LinkedIn for alle AU’s biologi-alumner – det vil sige    tidligere studerende. Som nuværende studerende er du dog også velkommen i gruppen. Her kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvor tidligere studerende arbejder og danner netværk.
  • Konferencer og messer: De fleste virksomheder er jævnligt til stede på messer og konferencer. Opsøg medarbejderne på standene og tag en snak med dem om mulighederne. De fleste anser dette som en selvstændig og aktiv handling, der i sig selv udgør en væsentlig kompetence. Husk at aftale, hvordan I/du følger op på dialogen, så dit arbejde ikke går tabt. Der afvikles jævnligt faglige konferencer typisk inden for et specifikt område. Eksempler kunne være vandrensning eller en større konference inden for lægemiddelindustrien osv. Ligeledes kan du holde øje med de store messesteder i Danmark – Herning, Odense og København – samt evt. udlandet. I Herning afvikles der f.eks. jævnligt store industrimesser med forskellige fokusområder. Her vil der ubetinget være interessante virksomheder til stede.