Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet

Du skal søge ind på kandidatuddannelsen til ordinær ansøgningsfrist FØR du søger om midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse.
Se ansøgningsfrister på kandidat.au.dk

Hvem kan få midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse?

Er du studerende på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet?
Hvis du ikke kan nå at bestå alle kurser på din bacheloruddannelse inden studiestart på din kandidatuddannelse, kan du søge om at få en midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse.
 

Er du studerende på en diplomingeniøruddannelse på Aarhus Universitet?
Hvis du ikke kan nå at bestå alle kurser på din diplomingeniøruddannelse før studiestart på din kandidatuddannelse, kan du ikke få midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen.
Du skal hurtigst muligt igen søge om optagelse på kandidatuddannelsen.

Find frister for ansøgning her
 

Er du studerende på en uddannelse uden for Aarhus Universitet?
Hvis du ikke kan nå at bestå alle kurser på din adgangsgivende uddannelse før studiestart på din kandidatuddannelse, kan du ikke få midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen.
Du skal hurtigst muligt igen søge om optagelse på kandidatuddannelsen.

Find frister for ansøgning her

Hvornår kan der gives dispensation til midlertidig indskrivning?

Du kan søge om dispensation til en midlertidig kandidatindskrivning, så du kan tage kurser, der skal høre til din kommende kandidatuddannelse, samtidig med at du afslutter et eller flere kurser på din bacheloruddannelse. Der er to forudsætninger, som skal være opfyldt for at du kan søge om midlertidig indskrivning:

 • Du skal mangle mindre end 30 ECTS på bacheloruddannelsen.
 • Du må maksimalt blive tilmeldt og bestå 30 ECTS på kandidatuddannelsen. Det er ikke muligt at tage flere ECTS på kandidatuddannelsen.

Grundet arbejdsbelastning og dermed din gennemførsel af din bacheloruddannelse, anbefaler vi at du sigter mod en semesterbelastning der ikke overskrider 30 ECTS samlet set

Ved behandlingen af din ansøgning foretages en samlet vurdering af dit studieforløb. Har du brugt flere forsøg på at bestå et eller flere kurser på bacheloruddannelsen og endnu ikke bestået dem, så kan du ikke forvente at opnå dispensation til midlertidig indskrivning med mindre der er andre usædvanlige forhold i din situation, som kan indgå i den samlede vurdering.

Det skal fremhæves, at det ved tildeling af dispensation er en forudsætning, at du prioriterer at færdiggøre din bacheloruddannelse forud for start på kandidatuddannelsen, og at forlængelse af den midlertidige indskrivning ikke kan påregnes.

Er du i tvivl om din egen situation, skal du kontakte din studievejleder.

Hvornår og hvordan søger du?

Fristerne for at søge om midlertidig indskrivning er:

 • 1. juni (for efterårssemester)
 • 1. december (for forårssemester)

Er din ansøgning begrundet i forhold, der ikke var kendt inden ansøgningsfristen, kan du søge efter fristens udløb.

Vær opmærksom på at der er en sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

For at søge skal du udfylde blanketten 'Dispensation til midlertidig indskrivning'. 


Din ansøgning:

 • Login på mitstudie.au.dk
 • Brug ansøgningsskema "Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse"
 • Vedhæft blanketten "Dispensation til midlertidig indskrivning"
 • Vedhæft brev fra Optagelse - bekræftelse på, at du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen

Hvordan behandles din ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning om midlertidig indskrivning, sker der følgende:

 • Vi registrerer din ansøgning og tjekker ECTS, programmer, studieforløb osv.
 • Hvis du gives dispensation til en midlertidig indskrivning, giver vi besked om dette til Optagelse (centralt), som indskriver dig. Du får selv besked om den midlertidige indskrivning via e-Boks eller AU-mail.
 • Får du ikke dispensation til en midlertidig indskrivning, vil du få tilsendt et afslag i din e-Boks.

Hvis vi mangler oplysninger til din sag, kontakter vi dig pr. telefon eller AU-mail.

Hvad sker der, når indskrivningen udløber?

 • Hvis du afslutter din bacheloruddannelse inden din midlertidige kandidatindskrivning udløber, bliver du automatisk indskrevet på kandidatuddannelsen.
 • Hvis din midlertidige kandidatindskrivning udløber, inden du har færdiggjort din bacheloruddannelse, skal du selv sørge for at søge om optagelse på kandidatuddannelsen, når du har afsluttet din bachelor.
  Du søger via ansøgningssystemet DANS, som du finder her.
  Du skal samtidig være opmærksom på, at du efter udløbet af din midlertidige kandidatindskrivning ikke længere kan gå til eksamen i kurser, der hører til din kandidatuddannelse, og at eventuelle eksamenstilmeldinger til kurser i din kandidatuddannelse vil blive annulleret.

Hvis du har spørgsmål om din indskrivning, kan du kontakte indskriv@au.dk.

Kan du få SU under den midlertidige indskrivning?

Der kan ikke søges om SU til kandidatuddannelse ved en midlertidig indskrivning.

Har du ikke SU-klip tilovers fra din bacheloruddannelse, kan du først søge SU til kandidatuddannelsen, når du har afsluttet din bacheloruddannelse og kan optages på kandidatuddannelsen.

Specifikke spørgsmål om SU skal rettes til SU-kontoret, som du finder her.