SU

SU-kontoret på Aarhus Universitet

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!

Læs om SU til din bacheloruddannelse - og hvornår du kan søge fra her

Læs om SU til din kandidatuddannelse - og hvornår du kan søge fra her

Hvordan får jeg SU som udeboende?

Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse.  Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der er afgørende for, om du får SU som hjemme- eller udeboende

Du vil modtage en ny støttemeddelelse i din e-Boks indenfor 14 dage fra flyttedatoen.

Skal du være forældre og søge om fødsels-støtte?

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødsels-støtte (fødselsklip), når du får barn under uddannelsen.

Du kan læse mere på Uddannelses-og forskningsstyrelsens hejmmeside her.

Højere fribeløb fra 2022 og engangsbeløb i 2022

Folketinget har vedtaget forslag om forhøjet fribeløb og engangsbeløb for nogle studerende i 2022.

Det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned for hele 2022.

  • Går du på en videregående uddannelse, stiger dit fribeløb fra 13.876 kroner til 17.876 kroner (2022-niveau) pr. måned, i de måneder du har fået SU (eller får) i 2022.
  • Går du på en ungdomsuddannelse, stiger dit fribeløb fra 9.178 kroner til 13.178 kroner (2022-niveau) 

Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner i 2022 til SU-modtagere, der for marts 2022 har modtaget enten handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger. Engangsbeløbet er skattefrit og påvirker ikke din SU - det udbetales i oktober og du skal ikke gøre noget.


Ofte stillede spørgsmål om SU

Hvordan indsender jeg min ansøgning til SU-kontoret?

​Alle ansøgninger laves på minSU. Indgang findes via www.su.dk .


I forbindelse med visse ansøgninger skal der desuden sendes en ansøgning (kvitteringsside) sammen med relevant dokumentation til SU-kontoret. Samtlige blanketter findes i menuen

Hvornår bliver mit SU-lån udbetalt?

Du får først udbetalt dit SU-lån, når du har godkendt en låneplan på minSU under ”ret din SU – godkend låneplan”. Du vil få lånet udbetalt ca. 7 -10 dage efter, du har godkendt låneplanen.

Bemærk, at du ikke kan få SU-lånet udbetalt, hvis du har afbrudt, afsluttet eller holder orlov fra din uddannelse, eller hvis du er erklæret studieinaktiv. Genoptager du uddannelsen eller bliver studieaktiv, kan du igen få udbetalt SU-lån, som du tidligere i året er blevet tildelt.

Hvornår kan jeg søge om SU?

Du kan tidligst søge om SU måneden før, du ønsker den. Starter du eksempelvis på en ny uddannelse og er berettiget til SU fra september, er det først muligt at søge om SU fra d. 1. august. Sidste frist for at søge om SU er den sidste dag i måneden (for december måned er fristen dog allerede d. 5. december). Læs mere om de forskellige tidsfrister for at søge SU og fravælge SU mv.

Jeg har fået partshøringsbrev, hvad skal jeg gøre?

Udbetalingen af din SU er betinget af, at du består tilstrækkeligt mange ECTS på din uddannelse.
Partshøringsbrevet informerer dig om, at du er for meget forsinket på din uddannelse og at din SU derfor vil blive stoppet den efterfølgende måned.

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal søge om at få SU'en genoptaget i minSU, og du kan søge om det fra den måned, du består de manglende ECTS.

Mangler du f.eks. at få registret ECTS fra eksaminer eller merit, skal du kontakte din Studievejledning.

Du kan læse mere om studieaktivitet på vores hjemmeside og på SU-Styrelsens hjemmeside

Jeg har mistet min SU – hvordan får jeg den tilbage?

Når du bliver erklæret studieinaktiv, og din SU derfor bliver stoppet, vil du modtage et brev, hvor det bliver beskrevet, hvordan du får din SU igen. Du kan genoptage din SU, hvis du består flere ECTS, eller hvis du tildeles tillæg af SU-klip.

Husk, at du selv skal søge om at få din SU genoptaget i minSU. Du kan læse mere om studieaktivitet på vores egen hjemmeside her og på Uddannelses- og forskningsstyrelsens side her

Jeg skal være forælder, hvad er mine muligheder?

Hvis du bliver forælder, mens du er studerende, kan du søge om fødsels-støtte.

Du kan få op til 9 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt tage SU-lån i samme måneder). Hvis du er enlig forsørger, kan du få op til 12 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt SU-lån). 

Du kan få fødsels-støtten udbetalt som enten enkeltklip, dobbeltklip eller miksklip.  Find mere information om fødsels-støtte og hvordan du søger her

Får jeg SU som udeboende eller hjemmeboende (bopælsstatus)?

Du får automatisk tildelt SU ud fra din folkeregisteradresse.  Det er din bopælsstatus den første dag i måneden, der afgør om du får SU som hjemme- eller udeboende.

På flyttedagen vil systemet trække oplysninger om din adresseændring og lave en ny beregning. Modtager du SU med hjemmeboendesats, men er udeboende, vil du modtage den resterende SU svarende til udeboendesats. Når den nye beregning er foretaget, vil du modtage en ny støttemeddelelse. Den kan muligvis godt komme en smule forsinket.    

FULDMAGT
Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).