Frister for registrering af karakterer

Ved alle eksaminer er fristen for bedømmelsen fastsat til senest 4 uger efter eksamen (juli måned indgår ikke i beregningen), jf. eksamensbekendtgørelsen. Alle resultater offentliggøres via selvbetjeningen.

Vær dog opmærksom på, at der kan være givet en dispensation fra bedømmelsesfristen på 4 uger. En evt. ny frist vil fremgå af Wiseflow.  

Eneste undtagelse er ved bedømmelse af bachelorprojekt og specialet. Her er fristen 6 uger. På fakultetet er det besluttet at bestræbe sig på, at specialer skal være bedømt inden for 4 uger.
Det er ikke muligt at få en forhåndsgodkendelse af specialet.