Værd at vide om eksamen

Mødetid ved mundtlig eksamen

Det er dit eget ansvar at være mødt frem, når det er din tur til at blive eksamineret. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Ved mundtlige eksamener med forberedelse er mødetid for den første studerende en halv time før eksamens start.

OBS: Af diskretions- og sikkerhedsmæssige årsager oplyser studiekontoret ikke besøgende, hvor og hvornår der afholdes eksamen. Du bedes derfor selv orientere eventuelle venner/bekendte/familie om, hvornår og hvor du skal til eksamen.  

Skriftlig eksamen og eksamensresultater

Skriftlig eksamen:

  • Skriftlig eksamen foregår via Digital Eksamen, med mindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen

Eksamensresultater:

Du finder dit eksamensresultat på mitstudie.au.dk, hvor du kan se det, så snart det er registreret.

  • Fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet kan du se på eksamensplanen.

Hjælpemidler til eksamen inkl. regler for PC, mobiltelefon og genereringsværktøjer

Kursuskataloget kan du i den enkelte kursusbeskrivelse læse, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

Regler for PC:

PC skal medbringes til eksamen (også når hjælpemidler er 'ingen'), med mindre det specifikt fremgår af kursusbeskrivelsen, at PC ikke må medbringes.

Regler for Mobiltelefon:

Det er udelukkende tilladt at anvendes mobiltelefon under skriftlige eksamen til to-faktorgodkendelse ved logon på AU server. Eksamenstilsynets instruktion skal følges desangående.

Regler for Genereringsværktøjer:

Ved ’Alle’ hjælpemidler, er det forbudt at anvende værktøj til generering af opgaveløsninger (f.eks. ChatGBT, GitHub Copilot, DALL-E 2, GPT-3 og GPT-4), da eksamensopgaver skal udarbejdes selvstændigt og bedømmes individuelt. Det kan tænkes som plagiat, hvor det er forbudt at anvende tekst/kode/illustration, lavet af et genereringssystem, og under eksamen fremstille det som eget arbejde. Hvis genereringsværktøj er tilladt ved en eksamen, vil det specifikt fremgår af kursusbeskrivelsens eksamensnote.

Digitalisering af håndskrevet materiale

Hvis du ved skriftlige digitale eksamener har brug for at udarbejde håndskrevet materiale - som f.eks. tegninger, formler eller andet - skal materialet digitaliseres og tilknyttes opgavebesvarelsen. Du er selv ansvarlig for at digitalisere materialet og tilknytte dette opgavebesvarelsen.

Digitaliseringen skal foregå i eksamenstiden og i eksamenslokalet med godkendte digitaliseringsværktøjer.

Tilladte digitaliseringsværktøjer

Hvis du har brug for at udarbejde håndskrevet materiale, skal du vælge mellem følgende løsninger til digitaliseringen:

  • håndholdt webkamera
  • digitalkamera med tømt hukommelse
  • det indbyggede kamera i computeren (det er tilladt at løfte papiret)
  • en håndholdt scanner
  • tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefon, tablet eller lignende til at digitalisere håndskrevet materiale ved eksamener på Campus. Se regler for kommunikation under skriftlig eksamen på siden 'Digital eksamen' i menuen.

Tilknytning af det digitaliserede materiale til din besvarelse

  • Indsæt det digitaliserede materiale direkte i din opgavebesvarelse, så besvarelsen kan afleveres som ét samlet PDF-dokument.
  • Digitaliser dit håndskrevne materiale løbende under eksamen.
  • Undgå så vidt muligt at tage billeder af en hel A4 side ad gangen. Tag i stedet billeder af halve sider eller specifikke udregninger

Du er selv ansvarlig for, at materialet efter digitaliseringen er af en kvalitet, hvor det er muligt at læse og bedømme det.

Vi anbefaler, at du i god tid inden eksamen afprøver digitaliseringsværktøjet og bliver fortrolig med det, så du er klar til at benytte det til eksamen.

Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, et andet modersmål end dansk eller andre vanskeligheder, kan du få særlige eksamensvilkår, hvis universitetet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen.

Ønsker du at søge dispensation til særlige vilkår, kan du læse, hvordan du ansøger på 'Regler og Vejledninger' > 'Dispensationer' i menuen.

Kommunikation under skriftlig eksamen

Når du er til skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på, at kommunikation ikke er tilladt. Kommunikation under eksamen betragtes som snyd.

Modtager du under en skriftlig eksamen beskeder eller lignende fra kommunikationsplatforme eller fildelingstjenester, må du under ingen omstændigheder besvare dem, og du skal straks informere eksamensvagterne om hændelsen.

Se mere information om eksamenssnyd under 'Eksamen' > 'Eksamenssnyd' i menuen.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have meget alvorlige konsekvenser for dig. Det forventes, at du kender reglerne, som du finder under 'Eksamen' > 'Eksamenssnyd' i menuen.

ITX-Flex og Linux

Bruger du styresystemet Linux, er det ikke muligt at aktivere det digitale overvågningssystem ITX-Flex. 

Når du kommer til den skriftlige stedprøve, skal du give tilsynet besked om, du bruger Linux. Du vil derefter blive sat under skærpet tilsyn af eksamenstilsynet under eksamen.

Det er dit eget ansvar at gøre tilsynet opmærksom på, at du bruger bruger Linux. 

Studiekort som legitimation til skriftlige eksamener

Du skal altid medbringe dit studiekort som legitimation til skriftlige stedprøver. Det er for at eksamenstilsynet kan identificere dig som studerende ved AU.

Har du mistet dit studiekort?

Så kan du læse mere her om, hvordan du genbestiller et.

Til eksamenen skal du så i stedet medbringe noget andet offentlig udstedt billedlegitimation (pas eller kørekort) – medarbejderkort eller lignende godtages ikke.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk