Pause pga. sygdom

Hvis du bliver syg og ikke kan varetage dit studie i en længere periode, har du to forskellige muligheder for at ansøge om at sætte dit studie på pause. I begge tilfælde skal du sende en ansøgning, som skal godkendes. Mulighederne er beskrevet her nedenfor.

Uanset hvilken vej, du vælger, foretages der altid en individuel vurdering af din ansøgning, og derfor kan studievejledningen ikke give nogen garantier, før du har modtaget svar på din ansøgning.

Har du ikke behov for en ”fuld” pause fra studiet men i stedet har brug for at studere på nedsat tid, skal du kontakte din studievejleder for at tale om dine muligheder.

Mulighed 1: Orlov

Ved orlov vil du, ved hjælp af en lægeerklæring, hvori der står, at du har brug for en pause/sygemelding fra studiet, kunne blive sygemeldt i en periode. Hvis du får godkendt din orlovsansøgning, vil du få status som ”inaktiv studerende”, og du vil derfor ikke modtage mails eller andre notifikationer fra universitetet. Dette kan være rart, hvis man har brug for 100% pause fra studiet. Det betyder også, at du ikke kan modtage SU i orlovsperioden.

Hvis du bor i en studiebolig, vil du skulle undersøge, om du kan blive boende i den tid du holder pause fra dit studie.

Ansøgningsprocessen er forholdsvis enkel, og det tager cirka syv hverdage fra du sender din ansøgning til du har svar.

For at ansøge skal du kort skrive, hvorfor du ønsker orlov, hvor lang tid du ønsker orlov og derudover skal du vedhæfte en lægeerklæring.

Man søger typisk orlov et semester ad gangen, da det kan være problematisk at starte op midt i et semester. Vi anbefaler, at du læser punktet 'Orlov og prøve' på siden om orlov grundigt igennem.

Hvis din orlovsperiode går ud over din maksimale studietid, er det en god idé at gøre opmærksom på det i din ansøgning. Din maksimale studietid vil automatisk blive forlænget med det antal måneder, du får tildelt orlov.

Du kan læse om de specifikke retningslinjer for orlov her.

Inden din orlovsperiode udløber anbefales du i god tid at kontakte Studievejledningen for at lægge en plan for din tilbagevenden og for at blive tilmeldt kurser.

Vi anbefaler, at du kontakter Studievejledningen, hvis du er førsteårsstuderende og ønsker orlov.    

Mulighed 2: Dispensation til afmelding af kurser og udsættelse af maksimal studietid

Den anden mulighed for at få en pause fra dit studie er at søge om dispensation til at blive afmeldt kurser og eksamen i eksempelvis ét semester og tilsvarende udskudt din maksimale studietid pga. sygdom. Processen er lidt anderledes end orlov, fordi du sammen med studievejlederen på din uddannelse skal lave en ny studieplan for, hvordan du skal følge dit studie, når du kommer tilbage. Studieplanen skal sendes til studienævnet sammen med en beskrivelse af, hvorfor du ønsker en pause fra dit studie.

Hvis du får godkendt din dispensationsansøgning, vil du stadig modtage mails, notifikationer mv. fra universitetet. For nogle studerende kan det være rart at få disse opdateringer og dermed kunne følge lidt med i, hvad der sker på studiet.

Beskrivelsen skal indeholde din egen forklaring på, hvordan din sygdom påvirker dit studie. Det kan eksempelvis være, at du har svært ved at koncentrere dig efter en hjernerystelse og lignende. Din begrundelse skal bekræftes i en vedhæftet lægeerklæring. Vi anbefaler, at du læser vejledningen til lægeerklæringer grundig igennem, da studienævnet ligger stor vægt på dokumentationen i deres afgørelse af din ansøgning.

Der kan være op til 8 ugers behandlingstid på en dispensationsansøgning.

Vi anbefaler, at du kontakter SU-kontoret med henblik på at høre om dine muligheder for at få SU under en periode, hvor du ikke er tilmeldt kurser og eksamener.

Læs mere om, hvordan du ansøger om dispensation her.