Skejby Nordlandsvej 301

Nedenfor finder du praktiske informationer om Skejby Nordlandsvej 301

Adgang til bygningerne

 

Til og fra Skejby Nordlandsvej

Find vej

Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 2330

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.


Adgang til laboratorier

Skal du have adgang til et laboratorium, så skal du kontakte din vejleder.

IT-support, print og trådløst internet

IT-support

Nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.

Printer


Trådløst netværk
Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

 

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/Institut, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17