Spørgsmål og svar

Herunder finder du svar på mange af de spørgsmål, vi ofte modtager omkring udveksling.

Finder du ikke svar på netop dit spørgsmål, så kan du kontakte din internationale koordinator. Du finder vores kontaktoplysninger under "Udveksling og studieophold i udlandet -> Kontakt" i menuen.  

Hvornår kan jeg se, hvor jeg kan komme hen i næste ansøgningsrunde?

Pr. 15/10 skulle de fleste aftaler kunne ses i MoveOn.

Der kan dog forekomme ændringer frem til 1. november, hvor systemet åbner for ansøgninger til decemberrunden. 

Pr. 15/3 er aftalerne opdaterede ift. majrunden. 

Kan vi søge to personer sammen?

Ja, det kan I godt. I kan angive i jeres ansøgning, hvem I vil rejse sammen med, og her skal I samtidig tage stilling til, om I vil rejse afsted på egen hånd, hvis det ikke er muligt at få plads ved samme universitet. 

Husk også at lave de samme prioriteter i jeres ansøgning. Når I søger sammen, er det ekstra vigtigt at have mange prioriteter, da det kan være sværere at få et ønsket universitet. 

Er man to, der søger sammen, så det det laveste karaktergennemsnit, vi tildeler pladser ud fra. Har den ene af jer f.eks.10,9 i gennemsnit og den anden 4,3, så er det 4,3 der tæller. 

Skal jeg skrive, hvilke fag, jeg gerne vil have, på alle de universiteter, jeg søger en plads på?

Det korte svar er ja! Og det skal du, fordi vi skal være sikre på, at der er nok relevante kurser på alle de universiteter, du vælger. 

Du skal derfor anføre fag svarende til 30 ECTS for alle dine prioriteter.

Disse oplysninger er desuden en hjælp til dig selv, da du også skal angive kurserne, når du søger en forhåndsgodkendelse senere hen. 

Er det en ulempe at søge flere prioriteter?

Nej, for jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling. Vi fordeler pladserne efter karaktergennemsnit uanset om du søger een eller flere pladser. 

I fordelingen af pladserne ønsker vi at sende flest muligt afsted, og vi forsøger at fordele pladser ud fra førsteprioriteter, men da der er mange om buddet på de særligt populære destinationer (f.eks. Australien og New Zealand), er dette ikke altid en mulighed. 

Vi forventer, at du kun søger ud på aftaler, hvor du er interesseret i at blive tilbudt en plads uanset din prioritet.

Kan jeg søge ud både i efterår og forår på én gang?

Du skal søge til det semester, du helst vil rejse ud, men du kan i ansøgningssystemet anføre, at du er fleksibel ifht. hvilket semester du søger udveksling. 

Det er også muligt at søge ud i et helt akademisk år/to semestre i alt, hvis du gerne vil have et længere ophold. 

Hvad skal jeg gøre, hvis der er ændringer i mine kurser, efter jeg har fået min forhåndsgodkendelse?

Du skal IKKE søge en ny forhåndsgodkendelse, hvis der er ændringer i de kurser, du vil tage på dit værtsuniversitet.

Du skal i stedet skrive en mail til din uddannelsesansvarlige (UA) og få godkendt de nye kurser direkte hos ham/hende via email.
På den måde ved du, at du kan få kurset meritoverført, når du kommer hjem igen.

Når din UA har godkendt kurserne, skal du:

  • Opdatere din learning agreement (LA) på Erasmusportalen.
  • Sende den godkendelsesmail, du har fået fra din UA til mobility.nat-tech@au.dk, så vi på det internationale kontor kan se, at ændringen er fagligt godkendt. Vi vil herefter godkende din LA.  

Har du spørgsmål til kursusudbuddet på et udenlandsk universitet?

Hvis du har spørgsmål til kursusudbud eller -indhold på et udenlandsk universitet, skal du kontakte deres internationale kontor for at få hjælp. Din internationale koordinator på Nat-Tech kan desværre ikke hjælpe dig med den del. 

Kan jeg melde fra, efter jeg har sagt ja til en plads på udveksling?

Ja, det er altid muligt at afstå din udvekslingsplads.

Dog skal du vide, at melder du fra senere end 1. maj, er det sjældent muligt for os at afsætte pladsen til anden side, og dermed går den til spilde.   

Hvis du afmelder din plads på udveksling, er der nogle ting, du skal huske at gøre: 

  • Opdater din studiekontrakt i kontraktgeneratoren
  • Hvis du har lavet en forhåndsgodkendelse, så skal du give studienævnet besked om, at den skal skal annulleres - du kan skrive til studieservice.nat-tech@au.dk
  • Hvis du afstår din udveksling for det kommende semester efter tilmeldingsfristen for kurser på AU, skal du skrive til undervisning.nat-tech@au.dk for at blive tilmeldt kurser. Husk først at få opdateret og godkendt din studiekontrakt i kontraktgeneratoren!

Skal jeg søge til decemberrunden eller majrunden, hvis jeg gerne vil rejse ud om foråret?

Vi anbefaler altid, at man søger til decemberrunden, hvis man allerede der ved, hvor man gerne vil hen - og specielt, hvis man gerne vil til een af de oversøiske destinationer. Det skyldes, at det i decemberrunden er alle pladser, der er udbudt.

Der er intet galt i at søge til majrunden, men her vil en del af de mest populære pladser allerede være taget, da vi i majrunden kun udbyder de pladser, der er tilbage fra decemberrunden. Der er dog stadig masser af fede destinationer tilbage at vælge imellem!   

Hvordan finder jeg andre studerende, der skal til samme universitet som mig?

Du har to muligheder for at finde andre studerende, der skal på udveksling samme tid og sted som dig: 

  1. Du kan finde dem igennem App'en Goin' connect, som alle udrejsende studerende har mulighed for at tilmelde sig. Hvis du ikke har gjort det allerede, kan du oprette dig her
  2. Du kan sende en mail til din internationale koordinator for at få eventuelle kontaktoplysninger. 

Hvor finder jeg rejseevalueringer fra andre studerende?

Vi beder alle vores studerende om at evaluere deres ophold i MoveOn, når de er kommet tilbage - du finder dem som "Travel reports" under de enkelte aftaler med det pågældende universitet. Der er dog endnu ikke ret mange, da systemet kun er få år gammelt. 

Skal jeg tilmelde mig kurser hjemme på AU hvis jeg skal på udveksling?

Nej, du skal ikke tilmelde dig kurser på AU, hvis du ved, du skal på udveksling i det efterfølgende semester. Hvis du efter tilmeldingsperioden finder ud af, at du ikke vil afsted på udveksling alligevel, kan du skrive til undervisning.nat-tech@au.dk for at blive tilmeldt kurser på AU. Husk inden da at få opdateret og godkendt din studiekontrakt i kontraktgeneratoren

Bliver karaktererne fra mit udlandsophold overført til mit eksamensbevis?

Nej, dit udlandsophold vil blive fremgå i dit bevis med karakteren 'Bestået'. 

Hvis man skal på udlandsophold og har en reeksamen, kan man så udskyde at deltage i den reeksamen til et senere tidspunkt?

Hvis reeksamen ikke berører førsteårsprøven eller din maksimale studietid, og du har mulighed for tre prøveforsøg, kan du vente med at tilmelde dig til et senere tidspunkt.

Hvis reeksamen påvirker førsteårsprøven eller kan have indflydelse på din maksimale studietid, skal du søge om dispensation på mitstudie.au.dk.

I det tilfælde at du allerede har tilmeldt dig reeksamen og gerne vil afmeldes, skal du søge dispensation på mitstudie.au.dk, da der skal dispenseres fra til- og afmeldingsfristen.

Kan jeg ansøge om at komme på udveksling, imens jeg er på sabbat mellem bachelor og kandidat?

Svaret er ja, og for at få mere information, skal du tage fat i din internationale koordinator. Da du ikke har adgang til AU's systemer, når du holder sabbat, skal du søge via email. 

OBS: Hvis du søger om at komme på udvekslingsophold i det semester, hvor du bliver genoptaget på AU, vil du ikke kunne indstilles til Erasmus-stipendiet. Vi kan ikke håndtere stipendiet, når du ikke er i vores udvekslingssystem i semesteret inden din rejse.