Studieorientering

Studieorienteringsmøder - efterår 2022

(møderne afholdes i Store Auditorium, 5510-103)

Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelorstudieprogram - specielt udbuddet af valgfrie kurser. Særligt relevant får dig der går på 2. år af bachelorstudiet.

·      Datalogi, fredag 8. april, 14:15-15:00

·      IT-Produktudvikling, fredag 8. april, 15:15-16:00

Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidatstudieprogram - specielt udbuddet af specialiseringer og valgfrie kurser. Særligt relevant får dig der går på 3. år af bachelorstudiet.

·      IT-Produktudvikling, onsdag 6. april, 12:15-13:00

·      Datalogi, onsdag 6. april, 14:15-15:00

Udveksling-orientering: Overvejer du et semester i udlandet? Information om mulighederne. Særligt relevant for dig der går på 3.år af bachelorstudiet, da udveksling anbefales udskudt til 3.semester af kandidatstudiet.

·      Onsdag 6. april, 15:15-16:00

Speciale-orientering: Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.

·      Fredag 20. maj, 15:15-16:00

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.