Studieorientering

Studieorienteringsmøder - forår 2023

Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelorstudieprogram - specielt udbuddet af valgfrie kurser. Særligt relevant for dig der går på 2. år af bachelorstudiet.

·      IT-Produktudvikling, tirsdag 11. april, 12:15-13:00, Lille Aud 5510-104

·      Datalogi, onsdag 12. april, 11:15-12:00, Store Aud 5510-103

Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidatstudieprogram - specielt udbuddet af specialiseringer og valgfrie kurser. Særligt relevant for dig der går på 3. år af bachelorstudiet eller 1.år af kandidatstudiet.

·      IT-Produktudvikling, tirsdag 11. april, 13:15-14:00, Lille Aud 5510-104

·      Datalogi, tirsdag 11. april, 16:15-17:00, Store Aud 5510-103

Udveksling-orientering: Overvejer du et semester i udlandet? Information om mulighederne. Særligt relevant for dig der går på 3.år af bachelorstudiet eller 1.semester af kandidatstudiet da udveksling anbefales udskudt til 3.semester af kandidatstudiet.

·      Fredag 14.april, 15:15-16:00, Store Aud 5510-103

Speciale-orientering: Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.

·      Fredag 14.april, 10:15-11:00, Specialeorientering Datalogi og IT-Produktudvikling, Lille Aud 5510-104     

Tilvalg-orientering: Har du et andet centralfag end datalogi og overvejer du eller er du i gang med et tilvalg/sidefag i Informatik og Programmering? Information om regler og kursusudbud

·      Torsdag 27. april, 10:15-11:00, inCuba 5523-120

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.