Studieorientering - Forår 2024

Bachelor info - valgfag

Det er relevant for bachelorstuderende på 2. år, som skal vælge valgfag til efteråret 2024 som en del af deres 5. semester. Herudover er det relevant for studerende på 1. år af bacheloren, som allerede nu vil høre om valgfag på 5. semester. 

  • 22. april kl. 14.30-15.30 i Lille Aud (INCUBA)

Kandidat info

Det er relevant for studerende på 3. år af bacheloren, som gerne vil høre om opbygningen af kandidaten i IT-produktudvikling eller Datalogi samt ansøgning hertil.

  • Datalogi, 28. februar kl. 15.00-16.00 i Lille Aud (INCUBA)
  • IT-Produktudvikling, 29. februar kl. 11.00-12.00 i 5335-305 (Nygaard)

Udveksling info

Det er relevant, hvis du vil tage på udveksling i foråret 2025 (særligt studerende på første år af kandidaten). Der holdes et fælles oplæg på hele NAT-TECH:  https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/rejs-ud/events

  • Onsdag d. 3. april kl. 16.15-17.00, Online

Vejledningssamtaler

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt. Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.