Studieorientering - Efterår 2023

Bachelor info

Det er især relevant for Datalogi studerende på 2. år af bacheloren, som ønsker at blive gymnasielærer eller tage et andet fag ved siden af datalogi. Herudover er det relevant for studerende på 2. år af bacheloren, som gerne allerede nu vil høre om valgfag på 5. semester.

  • IT-Produktudvikling, fredag 13. oktober, 10:15-11:00, Online (zoom-link sendt via mail)
  • Datalogi, onsdag 4. oktober, 16:15-17:00, Online (zoom-link sendt via mail)

Kandidat info

Det er især relevant for kandidatstuderende, som skal vælge valgfag foråret 2024. Herudover er det relevant for studerende på 3. år af bacheloren, som gerne allerede nu vil høre om valgfag på kandidaten.

  • Datalogi, onsdag 4. oktober, 9:15-10:00,  Online (zoom-link sendt via mail)
  • IT-Produktudvikling, tirsdag 3. oktober, 9:15-10:00, Online (zoom-link sendt via mail)

Udveksling info

Det er relevant, hvis du vil tage på udveksling i efteråret 2024 eller foråret 2025 (særligt studerende på første år af kandidaten). Generelt vil vi opfordre dig til deltage medmindre du er sikker på at du aldrig skal på udveksling. Der holdes et fælles oplæg på hele NAT-TECH: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/datalogi/rejs-ud/events

  • Tirsdag 10. oktober, 16:00, AUD. F (1534-125).

Speciale info

Særligt relevant for de kandidatstuderende, som skal skrive speciale næste semester.

  • Fredag 10. november, 14:15-15:00, Specialeorientering Datalogi og IT-Produktudvikling, 5510-103 Incuba Store Aud. 15.00-15.15: Information om speciale i samarbejde med virksomhed + information om STIBO Accelerator.

Sidefags info

Særligt relevant for sidefagsstuderende på Informatik og Programmering, som har et andet centralfag end datalogi eller IT-Produktudvikling.

  • Informatik og Programmering: Onsdag 4. oktober, 10:15-11:00, 5335-395 Nygaard.

Vejledningssamtaler

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.