Specialiseringer

Diplomingeniør i Elektronik, Aarhus:

 • Effekt- og reguleringsteknik              
 • Signalbehandling
 • Indlejret software
 • Medikoteknik
 • Højfrekvensteknik
 • Robotteknologi
 • Internet of Things (IoT)

Link til uddannelsens beskrivelse på bachelor.au.dk


Diplomingeniør i Elektronik, Herning:

 • Vedvarende energi
 • Machine learning – big data
 • Indlejret software fx til robotter 
 • Internet of Things (IoT)

Link til uddannelsens beskrivelse på bachelor.au.dk


Diplomingeniør i Softwareteknologi:

 • Kommunikationsteknologi
 • Webapplikationer 
 • Indlejret software (til fx industrielle eller medicinske apparater, mobilt udstyr, sikkerhedskritisk udstyr mv.)
 • Signalbehandlingssoftware (til behandling af fx audio- eller videosignaler)
 • Mobile applikationer
 • Robotteknologi
 • Internet of Things (IoT)

Link til uddannelsens beskrivelse på bachelor.au.dk


Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi, Aarhus:

Link til uddannelsens beskrivelse på bachelor.au.dk


Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi, Herning:

 • Energiproduktion og forbrug (el-generatorer, el-motorer, energikonvertering og kraftværksteknologi)
 • Fremtidens energitransmissions- og distributionssystemer
 • Effekt- og reguleringsteknik
 • Automation

Link til uddannelsens beskrivelse på bachelor.au.dk