Diplomingeniør i Elektronik (Aarhus)

Herunder finder du relevant information til dig, der læser til diplomingeniør i Elektronik i Aarhus. Brug venstremenuen til at finde detaljer om eksamen, undervisning og studiemiljø.

Uddannelsens opbygning

Læs mere om uddannelsens opbygning og specialiseringsmuligheder på bachelor.au.dk


Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor.

Værkstedspraktik

Uddannelser har obligatorisk værkstedspraktik. Følg information fra din uddannelsesansvarlige.

Projektguide

Til udfærdigelsen af dine semesterprojekter og bachelorprojekt finder du her nogle retningslinier og gode råd fra dine undervisere.

Find gode råd og inspiration til opgaveskrivning, litteratursøgning og meget mere på AU STUDYPEDIA

Praktikophold

Din obligatoriske ingeniørpraktik ligger på 5. semester. Klik på linket nedenfor og find yderligere information om praktikken og de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

Husk, at du også selv er ansvarlig for at blive undervisningstilmeldt ingeniørpraktikken via mitstudie.au.dk i de respektive tilmeldingsperioder.

Valgfag

På 6. og 7. semester af diplomingeniøruddannelsen kan du vælge forskellige valgfag. Følg informationerne fra din uddannelsesansvarlige, og læs mere om valgfag herunder.

Bachelorprojekt for diplomingeniører

Klk på linket og find relevant information i forbindelse med dit bachelorprojekt. Du finder retningslinjer for før og under projektet, samt løbende opmærksomhedspunkter.

Til dimittender

Diplomingeniøruddannelsen er normeret til 210 ECTS, som du skal have bestået for at kunne dimittere og få dit eksamensbevis. Hvis du tager forretningsingeniørspecialiseringen, skal du bestå 240 ECTS.

Forretningsspecialisering

I forbindelse med din diplomingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering i Forretning. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point) som  giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende - herunder overordnede uddannelsesmål og studiefremdriftsregler.


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Faglig vejledning Elektronik

Ønsker du vejledning om det faglige indhold på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik kan du med fordel kontakte den faglige vejleder. Vejlederen træffes på telefon, mail eller efter aftale.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Per Lysgaard

Viceinstitutleder for Uddannelse

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.