Civilingeniør (kandidat) i Biomedicinsk teknologi

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er en 2-årig uddannelse på 120 ECTS. Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske kurser: 60 ECTS
  • Valgfag og R&D-projekter: 30 ECTS
  • Speciale: 30 ECTS

Vi optager studerende én gang om året med vinterstart januar/februar.
Kurser afholdes én gang om året.

Studiediagram

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Valgkurser

Akademiske forudsætninger: Vær opmærksom på, at kurser kan have særlige krav til tidligere beståede kurser.

Kursusbeskrivelser: For detaljer om indhold, akademiske forudsætninger og eksamen, læs mere i AU Kursuskataloget.

 

Du kan vælge 30 ECTS valgfag:

1. Valgfag fra Biomedicinsk teknologi

Valgfagsliste er under udarbejdelse


2. Læsekurser (Study Course)

Du kan vælge studiegruppekurser (mulighed for 5 ECTS-kurser. Op til 10 ECTS i alt)

Se eksempel i kursuskataloget


3. Kurser fra AU Kursuskatalog

Du har også mulighed for at vælge kurser fra andre Institutter på Aarhus Universitet.
Alle kurser skal godkendes af den kursusansvarlige.


På kandidatuddannelsen kan du max vælge 10 ECTS kurser på bachelor niveau, som en del af de 30 ECTS valgfag.

Et kursus på bachelor vælges typisk til helt nye emner, dvs. uden for fokusområdet for din bacheloruddannelse, for at sikre, at du opfylder de påkrævede akademiske forudsætninger.

Klinisk ophold

Formål med praktikophold på klinisk afdeling

Som studerende i biomedicinsk teknologi er det vigtigt at benytte praktikophold på de kliniske afdelinger rigtigt.

Meningen med opholdet er at få indtryk af den kliniske hverdag på en højteknologisk afdeling. Du er allerede godt ”klædt på” med teknisk viden, så lad være med at fordybe dig i indretning og funktion af det udstyr man har på afdelingen – det kan du altid gøre. Fokusér i stedet på patienten, personalet og samspillet imellem dem. Tal med patienterne om deres oplevelse af undersøgelse og behandling; hvad var godt og hvad kunne have været bedre. De fleste patienter er meget villige til at fortælle når du kommer som student og gerne vil lære.

Tal også med personalet, sygeplejersker, læger, laboranter etc.; drik kaffe med dem i pauserne og få indtryk af hvordan samspil er mellem personalekategorier.

For hver afdeling er der en kort beskrivelse af hvad der sker på afdelingen (undersøgelser, behandling, stuegang, konferencer etc.). Læs dette inden du møder op på afdelingen. Orientér dig også om hvor du skal møde op første dag og hvem der er koordinator for dit ophold.

Hver afdeling har sit særkende eller miljø men ofte er afdelingerne meget hyppigt vært for studerende i mange forskellige specialer og med meget forskellig baggrund derfor kan det for mange være svært lige at vide hvilket niveau netop du skal undervises på. Det er derfor vigtigt, at du selv tager initiativ til at deltage i de kliniske aktiviteter ved at spørge en læge, sygeplejerske eller lignende om lov til at være med. Det vil kun de færreste have noget imod. Det er koordinatorers opgave at holde øje med at du får set og oplevet noget relevant på afdelingen men ansvaret for at lære noget er dit eget.

Under praktikopholdet bør du have for øje, at du i sidste semester af uddannelsen (og måske senere i et ph.d.-studium) skal beskæftige dig med en videnskabeligt baseret opgave. Snak med personalet om hvad der er behov for, og find selv ud af et felt du kunne tænke dig at fordybe dig i.

Skulle der mod forventning være problemer med praktikopholdet så kom frem med disse til koordinatoren mens du er på afdelingen – vendt ikke til bagefter.

Det er ofte en god idé at snakke med medstuderende som har været i praktik på afdelingen før dig. Hør på deres erfaringer og få gode fiduser til hvad der er godt og hvad der evt. måtte være mindre udbytterigt end forventet.

Det praktiske klinikophold er en meget anderledes form for undervisning end hvad du tidligere har oplevet – og det er også spændende!

R&D Projekt

R&D-projektet er et selvstændigt forskningsbaseret projekt udført med vejledning fra en forsker. Projektet kan være et "søsterprojekt" til et speciale eller en mulighed for at udforske et helt andet videnskabeligt område. Projektet kan enten udføres i en forskningsgruppe ved universitetet eller i samarbejde med en virksomhed. Hovedvejlederen for R&D-projektet aftales direkte mellem dig og forskerne på Institut for Elektro- og Computerteknik. Et projekt kan være på 5, 10 eller 15 ECTS, dog højst 15 ECTS i alt.

R&D-projektets emne kan være tæt relateret til dit speciale, men de to projekter skal have forskellige problemformuleringer. I specialet kan du henvise til dit R&D-projekt, som du ville citere enhver anden forskningsartikel, men vær opmærksom på, at du ikke må plagiere din egen R&D-projekttekst i specialet.

Speciale

Specialet har et omfang af 30 ECTS.
Find retningslinjer her:

Kandidatkontrakt

Kandidatkontrakten er en oversigt over dit studieprogram - altså over de kurser, som du planlægger at følge i dit studie. Den skal sammensættes individuelt og under vejledning, og den skal godkendes af din uddannelsesansvarlige. Kontrakten er dermed en faglig godkendelse af, at din specifikke kursussammensætning kan udgøre en uddannelse inden for dit område.

Når kontrakten er blevet godkendt af din uddannelsesansvarlige, er den obligatorisk, og du må derfor kun tilmelde dig de kurser, der indgår i kontrakten. Kontrakten og dermed kursussammensætningen kan godt ændres, men ændringerne skal godkendes af din uddannelsesansvarlige, inden du tilmelder dig kurser.

Husk, at du skal opdatere og have godkendt din kontrakt hver gang, du laver ændringer i dit studieprogram.

Du kan ikke afslutte din uddannelse uden en opdateret og godkendt kontrakt.

Vær opmærksom på kursusets faglige forudsætninger, inden du tilføjer kurser i din kontrakt. Du finder disse under de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget.

Kursustilmelding og timeplaner

Når din kandidatkontrakt er godkendt af den uddannelsesansvarlige, skal du tilmelde dig kurserne for den kommende semesterperiode på mitstudie.au.dk . Perioder for kursusregistrering: (1) Kurser for efterårssemestret: 1. – 5. maj, (2) Kurser for forårssemestret: 1. – 5. november og (3) studiestart for kandidatprogrammet.


Timeplaner

Find undervisningsplaner her: Timeplanner (timetable.au.dk)

Find undervisningsplaner for:

  • Specifikke kurser
  • Din personlige timeplan efter kursusregistrering

Undervisningsplaner er tilgængelige to uger før semesterstart, for nogle kurser tidligere.


Studievejledning

Hvis du har spørgsmål vedrørende kursusregistrering, timeplaner eller udfyldning af kandidatkontrakt-skabelonen, kan du kontakte din studievejleder:

Hvis du har brug for en dispensation fra reglerne eller har personlige forhold, der påvirker dine studier, kan du også kontakte din studievejleder eller en studievejledningsrådgiver.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Studievejledning

First point of contact. Har du spørgsmål til uddannelsesregler, studieplaner, kursusvalg, dispensationer og personlige sager, der påvirker dit studie.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.