Diplomingeniør i Softwareteknologi

Her på siden kan du klikke dig videre til relevante informationer for diplomingeniørstuderende i Softwareteknologi. I menuen til venstre kan du orientere dig om andre ting som eksamen, undervisning, studiemiljø og kontaktoplysninger

Uddannelsens opbygning

Læs mere om uddannelsens opbygning og specialiseringsmuligheder på bachelor.au.dk


Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Praktikophold

Din obligatoriske ingeniørpraktik ligger på 5. semester. Klik på linket nedenfor og find yderligere information om praktikken og de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

Husk, at du også selv er ansvarlig for at blive undervisningstilmeldt ingeniørpraktikken via mitstudie.au.dk i de respektive tilmeldingsperioder.

Bachelorprojekt for diplomingeniører

Klk på linket og find relevant information i forbindelse med dit bachelorprojekt. Du finder retningslinjer for før og under projektet, samt løbende opmærksomhedspunkter.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende - herunder overordnede uddannelsesmål og studiefremdriftsregler.

Forretningsspecialisering

I forbindelse med din diplomingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet har du mulighed for at tage en halvårlig specialisering i Forretning. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point) som  giver dig et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, du som ingeniør vil møde i erhvervslivet.

Tompladsordningen

Tompladsordningen er en god mulighed for at opgradere og udvide dine kompetencer. Du kan vælge blandt mange af de fag, som udbydes på Aarhus Universitet, og du kan derved drage nytte af den nyeste forskning inden for det fagområde, som interesserer dig.

Til dimittender

Diplomingeniøruddannelsen er normeret til 210 ECTS, som du skal have bestået for at kunne dimittere og få dit eksamensbevis. Hvis du tager forretningsingeniørspecialiseringen, skal du bestå 240 ECTS.


Følg AU Engineering på...

KONTAKT OS

Faglig vejledning Softwareteknologi

Ønsker du vejledning om det faglige indhold på diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi kan du med fordel kontakte den faglige vejleder. Vejlederen træffes på telefon, mail eller efter aftale.

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig for det faglige indhold af uddannelsen, inklusiv individuelle valgfagsprogram­sammensætning.

Uddannelseskoordinator

Kontaktperson i administrationen, inklusiv ved udfordringer med kursus- og eksamenstilmelding.