E2DSD - Digitalt Systemdesign

Valgfagsvideo

Information

Digitalt System Design, DSD, udvider din viden om digitale designs, gennem implementering og test af sådanne på en FPGA platform. På en FPGA (Field Programmable Gate Array) kan implementeres store digitale designs og den anvendes i mange sammenhænge, f.eks. radarsystemer, selvkørende biler etc. De digitale designs implementeres vha. et Hardware Descriptive Language, i vores tilfælde VHDL. Dvs vi bygger digitale kredsløb vha. kode. Metoden er helt den samme som anvendes når der designes nye processorer mm.

Kursusansvarlig

Carsten Eie Frigaard

Lektor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Signal Processing and Machine learning - Edison

Yderligere information

Kursuskatalog link

Skema for obligatoriske fag

Obligatoriske kurser (dvs. 1.-4. semesters kurser), som udbydes i form af valgfag på andre studieretninger er  kendetegnet ved et semester i kursusnavnet, fx I6SWD, E2DSD, EE2IOA eller ST3KVI. Disse skemalægges først i forbindelse med studiestart og fremgår således IKKE af skemaerne for ordinære valgfag. Hvis det viser sig, at der er overlap mellem kurserne når skemaet færdiggøres umiddelbart før studiestart, er dette en godkendt grund til at ændre valgfag. I behøver derfor ikke frygte at vælge fag I ikke kender placeringen på.